College gemeente Westerwolde wil één gemeentehuis in Sellingen

SELLINGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde wil het gemeentepersoneel op het gemeentehuis in Sellingen vestigen.

Dit brengt een verbouwing met zich mee van circa 9 miljoen euro. Er is een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor een haalbaarheidsonderzoek voor dit plan.

Op 1 januari 2018 besloot de gemeente Westerwolde om met twee gemeentehuizen te gaan werken, in Wedde en in Sellingen. In de praktijk blijkt dat aan het werken op twee gemeentehuizen veel nadelen zitten. Zowel financieel als in efficiëntie. Er is daarom een onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige huisvesting.

Bureau ICS adviseurs heeft samen met verschillende medewerkers onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende huisvestingsopties voor de gemeente Westerwolde. Er zijn vier scenario’s onderzocht: het gemeentehuis in Wedde uitbreiden, het gemeentehuis in Sellingen uitbreiden, beide gemeentehuizen behouden en renoveren of een nieuw gemeentehuis bouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat het gemeentehuis in Sellingen behouden en uitbreiden om verschillende redenen de beste optie is. Het gemeentehuis in Sellingen is ten eerste financieel de meest aantrekkelijke optie. Het gebouw heeft de minst grote uitbreiding en minder renovatie nodig dan de locatie in Wedde. Het gemeentehuis in Sellingen heeft bovendien energielabel C. In 2023 geldt de wettelijke verplichting om minimaal een C-label te hebben. Het is daarmee ook de meest duurzame optie om voor Sellingen te kiezen. De benodigde aanbouw kan (bijna) energieneutraal worden gebouwd. Daarnaast ligt Sellingen qua inwoneraantal centraler in de gemeente dan Wedde.

In een haalbaarheidsonderzoek wordt het financiële plaatje, de gevolgen voor de dienstverlening en gevolgen voor de medewerkers nader uitgewerkt. Hierin wordt de mogelijkheid opgenomen om de gemeentelijke dienstverlening in verschillende dorpen in de gemeente aan te bieden, denk aan bibliotheken, buurthuizen en multifunctionele accommodaties.

Uiteraard wordt ook bekeken wat met de vrijgekomen locatie in Wedde wordt gedaan. Er wordt gedacht aan verkoop of langjarig verhuur.