Dit zijn de aanjagers van de SamenLoop voor Hoop in Stadskanaal

STADSKANAAL - De datum van de SamenLoop voor Hoop in Stadskanaal was al te lezen in uw krant: van zaterdag 13 tot en met zondag 14 juli wordt gedurende een 24-uurs wandelestafette samen stil gestaan met lotgenoten bij kanker én wordt het leven gevierd.

door Paul Abrahams

Plaats van handeling is het terrein tussen het jongerencentrum de Kwinne en het voormalige kerkgebouw Lichtbaken. Daar wordt een route van 500 meter uitgezet. Tijdens de wandelestafette staan allerhande optredens en verschillende ceremonies gepland zoals de indrukwekkende kaarsenceremonie en houden deelnemers acties om geld in te zamelen. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Het organiseren van een SamenLoop voor Hoop kost veel tijd en energie. Daarom moeten de voorbereidingen vroegtijdig van start gaan om het evenement in goede banen te leiden. Een flink aantal inwoners heeft zich inmiddels gemeld en is bereid om de handen uit de steken.

Vanavond is ook het bestuur officieel gepresenteerd. Eve Dobber is verkozen tot voorzitter. Heidy Meenderman en Ernst-Paul Faber nemen de werkzaamheden van respectievelijk secretaris en penningmeester voor hun rekening.

Kijk voor meer informatie op SamenLoop voor Hoop Stadskanaal