Advertorial I Demens, kenniscentrum voor dementiezorg

Sinds kort heeft Zorggroep Tangenborgh haar kenniscentrum voor dementiezorg ‘Demens’ op poten gezet. Met Demens biedt Zorggroep Tangenborgh alle relevante onderdelen op het gebied van dementiezorg onder één paraplu.

De beleidsmedewerkster bij Tangenborgh, Saskia Timmermans,  vindt het belangrijk dat er een kenniscentrum gekomen is waar iedereen met zijn of haar vraag betreffende dementiezorg terecht kan. Timmermans: ‘’Demens is vooral bedoeld om kennis over dementiezorg te delen om zo de allerbeste zorg en voorzieningen te kunnen geven aan mensen met dementie.

Bent u zorgverlener, mantelzorger, hulpverlener of heeft u in uw omgeving te maken met dementie en heeft u hier vragen over, dan kunt u bij Demens terecht. Ook organisaties als gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en collega-zorgaanbieders kunnen een beroep doen op onze deskundigheid. Wij weten welke zorg er ingezet kan worden en hoe mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.’’

Scholing en training

Vanuit Demens bieden worden cursussen en trainingen aangeboden over onder andere de volgende thema’s:

• Omgaan met dementie 
• Kennis over dementie
• Mantelzorg 
• Omgaan met complex gedrag 
• Angst en depressie
• Palliatieve zorg
• Wet- en regelgeving over zorg & welzijn

Dementiehuis van de Toekomst

Timmermans: ‘’Ook het Dementiehuis van de Toekomst (naast Woonzorglocatie De Bleerinck) valt onder Demens. We laten hier zien wat de mogelijkheden zijn om mensen met dementie zo lang mogelijk veilig en plezierig thuis te laten wonen. De woning bevat technologische toepassingen, maar ook bouwkundige aanpassingen en praktische oplossingen. Het wordt gebruikt voor opleidingsdoelen en voor het ontwikkelen en testen van nieuwe technologie. Het Dementiehuis is er voor professionals, mantelzorgers, familie en partners. Ook gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen kunnen er inspiratie opdoen voor het wonen in een dementievriendelijke omgeving.’’

Meer informatie is te vinden op: tangenborgh.nl/demens of bel naar 0591 681616.