Gemeente Westerwolde houdt bijeenkomst voor inwoners over veiligheidsgevoel in Ter Apel

TER APEL - Eind 2016 zijn in Ter Apel verschillende maatregelen genomen om de overlast van een kleine groep asielzoekers terug te dringen.

Om van inwoners te horen hoe zij de veiligheid momenteel ervaren, houdt de gemeente Westerwolde op woensdag 14 november van 18.30 tot 20.30 uur een inwonersbijeenkomst in Dans- en Partycentrum Van den Berg in Ter Apel.

Wie naar deze bijeenkomst wil, dient zich hiervoor op te geven. Dit kan tot 9 november via een digitaalformulier op westerwolde.nl, door een e-mail te sturen naar gemeente@westerwolde.nl of door te bellen met de gemeente via (0599) 320 220.

Met het oog op de organisatie vraagt de gemeente de volgende zaken aan te geven: per persoon naam- en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Wie zich heeft aangemeld ontvangt een schriftelijke bevestiging. De bevestigingsbrief in combinatie met een geldig legitimatiebewijs is tevens het toegangsbewijs. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die een bevestigingsbrief hebben ontvangen.

Aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) en burgemeester en wethouders.