Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte bestaat 30 jaar

GASSELTE - Al 30 jaar verzorgt de Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte maaltijden voor mensen die zelf niet in staat zijn een maaltijd te bereiden.

Na twee jaar werken en voorbereiden is in de gemeente Gasselte in 1983 het projekt Tafeltje-dek- je van start gegaan.,Het idee om in Gasselte deze maaltijdvoorziening van de grond te krijgen was afkomstig van enkele Gasselter bejaarden. Hun initiatief werd later ondersteund door de kerk en met hulp van de St. Sociaal Cultureel Werk Gasselte werd een akkoord bereikt met de St. Welzijn Ouderen Stadskanaal die daar in de gemeente al langer deze voorziening had.

De St. Welzijn Stadskanaal stelde als eis dat er minimaal 50 maaltijden per week moesten worden afgenomen. Dat aantal kon volgens de Gasselter sociaal werker Scheringa niet worden gehaald. Daarom werd besloten om te beginnen met 35 maaltijden per week. Dat was akkoord.

Opgericht in 1988 door twee inwoners van Gasselternijveen, dhr.E.B. Scheringa en mevr. J. Martijn-Corba, met als doel het verstrekken van maaltijden en eventuele andere noodzakelijke levensbehoeften aan bejaarden, hulpbehoevenden en anderen, al of niet tijdelijk. Dit alles tegen kostprijs. Aldus de getekende notariële akte.

Toen de 20.000ste maaltijd werd overhandigd aan dhr. Van der Laan( een van de klanten van het allereerst uur) werd op dezelfde dag ook de aanschaf gevierd van een eigen bestelbus. Met behulp van subsidies van het Koningin Julianafonds en de St. Maatschappelijke Dienstverlening Hondsrug Noord heeft de stichting de bus kunnen aanschaffen. Voor deze aanschaf werden de maaltijden met eigen auto’s rondgebracht. Leuk om te vermelden dat de 20.000ste maaltijd werd overhandigd door mevr. G. Eeftingh Sloots die vanaf de start in 1983 als vrijwilliger de maaltijden bezorgde. Deze 20.000ste maaltijd was haar laatste keer dat zij maaltijden rondbracht, maar bleef wel beschikbaar als invalkracht.

Tegenwoordig is de Stichting uitsluitend bezig met het verstrekken van maaltijden. Een maaltijd kan uit drie verschillende menu’s worden samengesteld en met dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden. De maaltijden zijn van het "koel-vers”-type en worden op maandag, woensdag en vrijdag bezorgd en met behulp van een magnetron op de juiste temperatuur gebracht.

De tekst in de akte vermeld dat de Stichting haar doel tracht te bereiken door actief te zijn ter verwerving van deelnemers en door kontakten te leggen met leveranciers en het opbouwen van een keten van vrijwilligers ter rondbrenging van de maaltijden. Beide doelen zijn nog actueel, de Stichting is bezig om hun doelgroep te informeren wat mogelijk is als door omstandigheden niet zelf een maaltijd kan worden bereid als gevolg van bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. Ook worden proefmiddagen in de vorm van een buffetmaaltijd voorbereidt, waarin gezelligheid zeker niet zal ontbreken.

Het rondbrengen wordt verzorgd door een groep enthousiaste groep vrijwilligers. De Stichting beschikt over een eigen auto en sinds kort is de auto herkenbaar aan een logo op beide zijkanten.

Tevens beschikt de stichting sinds kort over een prima opslag ruimte in Gasselternijveen. Een ruimte met grote koelcel en voorzien van zonnepanelen voor de energievoorziening. Omdat met uitsluitend vrijwilligers wordt gewerkt in het bestuur en het rondbrengen kan de prijs van de maaltijden op een betaalbaar niveau worden gehouden. Bezorgen is daarom gratis. De Stichting Maaltijdvoorziening bezorgd de maaltijden in Gasselte, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond, andere plaatsen zijn in overleg natuurlijk mogelijk. De Stichting hoopt nog vele jaren de inwoners in hun werkgebied van dienst te kunnen zijn door het bezorgen van een gevarieerde en afwisselende maaltijd.