Advertorial | Bewoners verhuisd naar nieuwe woonzorglocatie Borgerhof!

Bewoners zijn verhuisd van de tijdelijke huisvesting naar hun nieuwe onderkomen in woonzorglocatie Borgerhof aan de Grote Brink 2 in Borger! Afgelopen twee jaar werd hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Borgerhof. Fase 1 is nu afgerond en in de week van 10 september was het dan zover. Met hulp van familieleden, personeel en verhuizers konden de bewoners intrek nemen in hun nieuwe appartement. Borgerhof is één van de woonzorglocaties van Zorggroep Tangenborgh. Zorggroep Tangenborgh biedt al vele jaren ouderenzorg in Zuidoost-Drenthe: van wijkzorg tot intensieve dementiezorg en alles daar tussen in. In de nieuwe Borgerhof zijn deze uitgebreide (combinatie-)mogelijkheden voor wonen en zorg mogelijk.

Ruime appartementen

De nieuwe appartementen zijn ruim en hebben drie kamers. Ze zijn geschikt voor zowel ouderen met een kleine zorgvraag als voor ouderen die intensievere zorg nodig hebben. Sommige ouderen kiezen er voor om te wonen in een veilige en sociale woonomgeving, ook als ze nog weinig zorg nodig hebben. Als er dan na verloop van tijd toch zorg nodig is, kunnen wij onze wijkzorg bij hen inzetten. Heeft een bewoner nog intensievere zorg nodig dan hoeven ze in principe niet te verhuizen naar een andere woning, maar bieden wij, in overleg, dit aan in de eigen woning. In de nieuwe Borgerhof is ook een aantal appartementen voor Eerstelijns Verblijf, voor mensen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

In het algemene gedeelte zijn het restaurant en een winkeltje gevestigd en kan men terecht voor dagopvang.

Nieuw!

Het uitgangspunt is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat alle intramurale bewoners in de nieuwe Borgerhof beschikken over een ‘eigen’ wasmachine. De wasmachine blijft eigendom van Tangenborgh; de bewoners hebben deze dus in bruikleen. Ook is iedereen welkom in het restaurant waar met streekproducten gekookt wordt. Daarnaast gaat de activiteitenbegeleiding een programma aanbieden waar ook mensen die niet in Borgerhof wonen tegen betaling aan kunnen deelnemen. 

Fase 2

In november wordt met de sloop van aanleuncomplex De Eshof begonnen met fase 2 van de nieuwe Borgerhof. Deze fase wordt waarschijnlijk in de loop van 2019 afgerond. Dan zijn in totaal 88 woningen gebouwd.