Afsluiting restauratie Jatrie

STADSKANAAL - In 2008 schonk Harm Davids de Jatrie aan het Streekhistorisch Centrum. Na tien jaar voorbereiding en restaureren is het tijd voor de officiele afsluiting van het project. In het komende weekend,15,16 en 17 juni, wordt het evenement Verrassend Stadskanaal gehouden. Dit is voor de stichting Jatrie het uitgelezen moment om het restauratieproject officieel af te sluiten en wel op zaterdagmiddag 16 juni vanaf 14.00 uur. Het schip ligt dan afgemeerd aan de Hoofdkade bij de Eurobrug, in het centrum van Stadskanaal.

Alle sponsoren, de bij het project betrokken vrijwilligers en de familie van wijlen Harm Davids zijn uitgenodigd. Een van de aanwezigen zal gevraagd worden om het “restauratiebord” waarop de namen van de sponsoren en de vrijwilligers vermeld staan, te onthullen. Vervolgens zal een door Ruwert Kuipers gemaakte korte film over de restauratie vertoond worden. Jaap Duit, voorzitter van de stichting Jatrie, zal tot slot aandacht besteden aan de recent door hem en Helen Kämink en Jan Haikens opgerichte vereniging Parels in het Veen. Deze vereniging stelt zich als doel om de samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met het behoud van erfgoed in de Drentse en Groningse Veenkolonien, vorm en inhoud te geven. Afsluitend is er een hapje en een drankje. Vanaf 15.30 uur is er een openhuis voor het publiek waarbij af en toe de unieke Bronsmotor aan het werk zal worden gezet.

Inmiddels zijn de Jatrie-vrijwilligers, bijgenaamd de Jatrieanen, al aan de slag met het volgende project. De Snikke “Dieverdoatsie” krijgt een grondige opknapbeurt. Bij het beschikken over voldoende middelen, er lopen nog een aantal subsidieaanvragen, is de verwachting dat deze werkzaamheden begin november van dit jaar kunnen worden afgerond. De stichtingen Snikkevaart en Jatrie willen vanaf volgend jaar gaan samenwerken om beide schepen te exploiteren.