Bestuursvoorzitter Treant komt tekst en uitleg geven in raadzaal Stadskanaal

STADSKANAAL - Op 18 juni komt Carla van de Wiel, voorzitter van de Raad van Bestuur Treant, naar de gemeenteraad van Stadskanaal.

Dinsdag heeft het college al helder gemaakt zeer teleurgesteld te zijn over het voorgenomen besluit van Treant. De gemeenteraad zal
haar duidelijk maken dat sluiting van de afdelingen Verloskunde en spoed- Kindergeneeskunde niet aan de orde kan zijn.

De sluiting is onacceptabel, de zorg voor inwoners is in het geding.

Door dit besluit van de Treant Zorggroep kunnen er in Refaja geen kinderen meer geboren worden. Door de lange(re) rijtijden kunnen bij complicaties bij bevallingen gevaarlijke situaties ontstaan.

Ook voor acute zorg voor kinderen tot 18 jaar zijn de zorgen groot: ook dat verdwijnt. Verder wordt gevreesd dat kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid verdwijnt en dat dit de voorbode is van het vertrek van meer specialismen uit het Refaja.

De raad staat voor een ziekenhuis met volwaardige zorg, waar alle specialismen vertegenwoordigd blijven.

De gemeenteraad van Stadskanaal vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om de voorgenomen sluiting te voorkomen.