Pogge vertelt (7) | Op weg naar het Pagefestival

De spanning stijgt . . . hàlen we alles op tijd, het is nog zo’n vier weken!

We zijn al bijna het hele jaar bezig met voorbereiding, er is al ontzettend veel geregeld: artiesten, podia, tenten, geluid, publiciteit, geld, vergunning aanvraag, food-trucks en standhouders voor de markt, bouwhekken, dranghekken voor de fietsenstalling, speciale jubileum T-shirts, posters, drukwerk, teksten voor het speciale jubileumblad: PageZine, updaten van de website, EHBO-ers, beveiligers, toiletwagen . . . en dan ben ik vast nog wel iets vergeten, ja: terrein-aankleding bijvoorbeeld. Kun je nagaan, wat er allemaal bij komt kijken. En we hopen, nee, we rékenen erop natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken en luisteren en eten en drinken en lachen en dansen.

Maar nu komt het er zo meteen op aan: na al die voorbereidingen moet het straks ook uitgevoerd worden. Totnu toe is het naar concerten en voorstellingen gaan, rondkijken wat er allemaal 'te koop' is, veel vergaderen en bellen en op papier zetten, contracten en afspraken, schema’s opstellen, draaiboek bijstellen. Daar zijn mijn vrijwilligers al maanden mee bezig. Mijn vrijwilligers in deze voorbereidingsfase zijn de vier mensen van het bestuur en nog drie, wat ik noem: 'supervrijwilligers.

Maar straks, in de uitvoering van alles dat gepland staat op 16 en 17 juni, dán hebben we een hele sloot vol vrijwilligers nodig. En de dagen daarvoor en daarna. Ga maar na: Er moeten posters verspreid en geplakt, dat gebeurt al ver van te voren, er moeten banners ofwel spandoeken opgehangen in en rond Stadskanaal, er moeten bewegwijzeringsborden geplaatst worden, aanwijzingsborden voor parkeren voor bezoekers en artiesten.

Voor het terrein moeten dranghekken geplaatst voor de fietsenstalling en op het terrein voor afzetting van bepaalde delen. Op het terrein moeten aanwijzingsborden geplaatst – die overigens ook nog eerst gemaakt moeten worden, de terreinversiering moet aangebracht worden, het meubilair aangevoerd en geplaatst. De bars geplaatst en ingericht. Dit jaar speciaal ook: de inrichting van de expositie '30 jaar Pagepopfestival' in het Paleis der Schone Kunsten. De voorbereidingen voor de expositie wat betreft wat er straks te zien is, dat is al maanden gaande. Dat moet straks in korte tijd op een toonbare manier opgesteld worden en de ruimte moet aangekleed worden.

Dat is allemaal nog voordat het Pagefestival losbarst. Áls het dan losbarst op 16 juni dan moeten er mensen zijn die bezoekers en artiesten de weg wijzen waar te parkeren, dan moeten de toiletten 'bemand' worden, dan moeten de bars bemenst worden, de muntverkoop, de expositie gesurveilleerd en nog veel meer. En al die vrijwilligers die vóór, tijdens en ná het festival actief zijn, die moeten natuurlijk ook van eten en drinken voorzien worden: koffie zetten, broodjes smeren. En wanneer het voorbij is: dan moet er weer van alles afgebouwd, afgebroken, opgeruimd, vervoerd en opgeslagen worden. Als je dit zo allemaal opsomt, jee! Wat een werk! Maar het verschil met ècht werk is dat de mensen dit allemaal verrichten omdat ze het Pagefestival leuk vinden, het leuk vinden er iets moois van te maken waar ze zelf van kunnen genieten en hopen dat anderen dat ook gaan doen.

Er is door de jaren heen al wel een min-of-meer vaste groep vrijwilligers op wie we kunnen rekenen. Ja, er valt wel eens iemand af en er komt wel eens iemand bij. Maar naast die vaste kern kunnen we altijd nog extra vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken licht werk en er is dan ook voor ieder meer tijd om te genieten van het festival. En geloof me: het geeft veel voldoening wanneer je ziet dat mensen genieten van wat jij mede mogelijk gemaakt hebt of wanneer mede door jouw actie mensen plezier hebben.

Mocht je zin hebben of krijgen om mee te doen: welkom! Je kunt een mailtje sturen naar horeca.pagepop@gmail.com of bellen/appen naar Arjen Sweertman: 0613000994. Wanneer je handig en creatief bent en ideeën hebt over het inrichten van een expositie, neem contact op met Elly Verhoef: 0633722749. Kijk voor meer details maar even op http://www.pagefestival.nl

Maar vooral: zet Pagefestival in je agenda voor 16 en 17 juni en kom er met ons, met je familie, met je vrienden, een gezellig feestje van maken.

Tot dan!