Geen bevallingen meer in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal

STADSKANAAL - Vanaf dit najaar concentreert Treant alle klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zorg op locatie Scheper in Emmen. Bevallen in het Refaja is niet meer mogelijk.

Patiënten kunnen nog altijd terecht op locaties Refaja (Stadskanaal) en Bethesda (Hoogeveen) voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde.

Treant ziet zich genoodzaakt tot concentratie van zorg door een structureel tekort aan kinderartsen. Het bieden van klinische verloskundige en kindergeneeskundige zorg betekent dat er 24/7 een kinderarts op locatie moet zijn. Er zijn momenteel te weinig kinderartsen om de benodigde diensten op een verantwoorde manier voor langere tijd op meerdere locaties te kunnen draaien.

‘Het sluiten van afdelingen is het laatste dat je als bestuurder wil. We ervaren dit als een aderlating van ons zorgaanbod voor de regio. Het is een besluit dat we met buikpijn hebben moeten nemen’, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. ‘Maar artsen die we niet hebben, kunnen we ook niet inzetten. Dit is de enige manier om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren.’

Keuze voor Emmen
Treant kampt al langer met een tekort aan kinderartsen. De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van locatie Scheper in Emmen zijn sinds 18 december 2017 tijdelijk gesloten. De druk op de kinderartsen is er nog steeds. Om te voorkomen dat meer artsen uitvallen, is gekozen voor concentratie van zorg op een locatie. De capaciteit van de locatie Emmen is het grootst en heeft meer faciliteiten. Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiënten het kleinst als we de zorg concentreren in Emmen.

Scenario’s
Met man en macht is de afgelopen maanden gewerkt om te proberen de klinische verloskundige en klinische kindergeneeskundige zorg te kunnen blijven leveren. Met betrokken vakgroepen, medewerkers, verloskundigen en belanghebbenden zijn alle mogelijke scenario’s onderzocht.

De raad van bestuur ziet concentratie als enige verantwoorde oplossing. ‘Onze patiënten moeten kunnen vertrouwen op fitte artsen. Nog erger dan het sluiten van afdelingen is het lopen van onverantwoorde risico’s’, aldus Van de Wiel. ‘Hoe spijtig het ook is om afdelingen te moeten sluiten, het leveren van kwalitatief goede zorg blijft het belangrijkst.’

Voorgenomen besluit
Het besluit is een zogeheten ‘voorgenomen’ besluit. Dit betekent dat het nog wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht. Een definitief besluit volgt naar verwachting deze zomer. Vervolgens wordt gekeken hoe een en ander zo zorgvuldig mogelijk kan worden ingevoerd in het najaar. De personele gevolgen worden momenteel in kaart gebracht.