Gemeentesecretaris Herman Zwart vertrekt bij gemeente Westerwolde

SELLINGEN - Gemeente Westerwolde en haar gemeentesecretaris Herman Zwart hebben besloten hun samenwerking per 1 juni 2018 te beëindigen.

Na zorgvuldige afweging en in goed overleg is hiertoe besloten. Zowel de heer Zwart als het college zijn van mening dat zij, ten aanzien van de gewenste koers van de nieuwe gemeente en de te volgen aanpak, niet in voldoende mate op één lijn zitten.


Op korte termijn wordt gezocht naar een geschikte interim-oplossing. Gedurende de interim-periode gaat de gemeente aan de slag met de definitieve invulling van de functie.


Het college hecht er aan te benadrukken dat het de heer Zwart erkentelijk is voor de rol die hij heeft gehad bij het tot stand komen van de gemeente Westerwolde.