Vervlogen tijden | een schoolmeester uit Eerste Exloërmond

EERSTE EXLOERMOND - In de rubriek Vervlogen tijden een foto van hoofdmeester Pieter Bots van school West in Eerste Exloermond rond 1933.

Hij staat hier afgebeeld in het schoollokaal voor het bord met een aanwijsstok. Pieter is geboren in Valthermond op 19 februari 1904, waar zijn ouders van 1906 tot 1912 een hotel runden aan het Zuiderdiep 558. Daarna verhuisde het gezin Bots naar het Zuiderdiep 494, waar de kost werd verdiend met  kruidenierswinkel.

Het gezin Bots bestond uit vader Hendrik (geboren 2 juli 1866 en overleden op 22 maart 1945) en moeder Tijtje Bots-Schoenmaker (geboren 1 april 1880 en overleden op 1 juli 1973). Ze trouwden op 6 oktober 1904. Ze hadden drie kinderen waarvan Pieter de oudste was. Wilhelmina is geboren op 18 december 1909 en  Aaltje is geboren op 2 juli 1906. 

Pieter ging naar de HBS in Ter Apel en slaagde in juli 1925 voor zijn examen. Daarna volgde hij nog een studie voor onderwijzer in 1926 en behaalde zijn diploma waarna hij aan het werk kon als onderwijzer. Zijn eerste benoeming in het onderwijs was aan school 58 in Valthermond in november 1928. Daar verbleef hij een jaar waarna hij een benoeming kreeg aan de Openbare Lagere school Oost in Tweede Exloermond in november 1929. 

Pieter trouwde op 7 mei 1930 met Elsjen Rubingh (geboren 3 oktober 1904) en ze kregen samen twee  kinderen: Hendrik (geboren op 23 november 1930) en Roelof (geboren op 10 juni 1934).

Inmiddels was Pieter benoemd als hoofd onderwijzer aan de Openbare Lagere School West in Eerste Exloermond in 1931. Zijn vrouw Elsjen overleed op 5 juli 1934 vlak na de geboorte van hun tweede kind Roelof. Hij trouwde op 17 mei 1935 met Lina Noach die twee kinderen uit haar eerste huwelijk had. Samen kregen ze nog een dochter Lina: geboren op 15 juli 1942. 

Pieter was aan de school in Eerste Exloermond verbonden tot 1943, waarna het gezin Bots verhuisde naar Valthermond. Hij had een benoeming ontvangen voor school 34 en bleef daar onderwijzer tot zijn pensioen in 1968.

De school in Eerste Exloermond is gebouwd rond 1890 en deed dienst tot 1959. De school werd afgebroken en in  1958/1959 samengevoegd met school Oost in Eerste Exloermond op nummer 56H.

Op de plaats waar eens school West stond werden twee woningen gebouwd. Het schoolgebouw telde twee lokalen en twee leerkrachten, destijds bestaande uit de hoofdmeester en zijn vrouw als leerkracht.
Pieter overleed op 23 februari 1972 in Bilthoven op 67-jarige leeftijd.

Met dank aan de familie R. Bots.

U wilt reageren op het artikel? Neem dan contact op met Jacco Pranger, 06-21831002 of stuur een mail naar  pranger@nieuwbuinen.com