Gemeente Stadskanaal | Van tekort naar een positief saldo

STADSKANAAL - Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal voorziet de komende jaren eerst financiële tekorten, gevolgd door een structureel overschot op de begroting. Dit blijkt uit de financiële documenten de voorjaarsnota en de perspectiefnota.

Door extra uitgaven aan zorg, jeugdzorg en Wedeka worden tekorten verwacht tot 2020. Dit lopende jaar (2018) sluit de begroting  naar verwachting met een tekort van 1,4 miljoen euro. Door afgewogen financiële besluiten te nemen en te blijven investeren in belangrijke maatschappelijke vraagstukken of ontwikkelingen, is naar verwachting de begroting 2021 weer positief.  

Het nieuwe kabinet heeft enkele besluiten genomen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Dit lijkt gunstig uit te pakken met meerjarige positieve saldi, oplopend tot 2 miljoen in 2022. De omvang van deze bijdrage vanuit het Rijk is echter nog niet zeker, ook is het nog niet helder welke verplichtingen er aan verbonden worden. 

De voorjaarsnota 2018 en perspectiefnota 2019 – 2022 worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 juli vanaf 14.00 uur. Dan vinden ook de Algemene Beschouwingen plaats.