Overeenstemming coalitie Borger-Odoorn

EXLOO - Gemeentebelangen, VVD en D66 vormen het college van gemeente Borger-Odoorn voor de bestuursperiode 2018-2022.

Er is overeenstemming over de inhoud van het coalitie-akkoord en de portefeuilleverdeling. Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 22 mei worden de beoogde wethouders benoemd en is er gelegenheid voor de raadsfracties om hun mening te geven over het akkoord.

Het college wordt gevormd door burgemeester Jan Seton en de vier wethouders Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen), Niek Wind (Gemeentebelangen), Nynke Houwing (VVD) en Albert Trip (D66).

De formatie wordt met 0,5 fte uitgebreid ten opzichte van de vorige collegeperiode. Dat geeft extra ruimte voor grote, invloedrijke opgaven als de nieuwe Omgevingswet, duurzaamheidsvraagstukken, het doorontwikkelen van de dienstverlening van de gemeente en het betrekken van inwoners bij de beleidsvorming.