Koninklijke onderscheiding voor Frederik Dillingh uit Gieterveen

Stadskanaal - Burgemeester Piet van Dijk heeft vanmorgen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Frederik Adam Dillingh. De 73-jarige inwoner van Gieterveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dillingh is een zeer gedreven vrijwilliger en een trouw en toegewijd bestuurslid. Uit de lange duur en diversiteit aan vrijwilligerswerk blijkt zijn grote maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Bovendien is hij ruim 50 jaar een trouwe bezoeker van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen en andere gemeentelijke bijeenkomsten. Op vele manieren is hij betrokken en actief: 1983-heden: actief voor de Uitvaartvereniging Gieterveen en Nieuwediep. Dit doet hij vanaf 1989 als voorzitter. Hij vervult deze functie op gemotiveerde wijze en zet zich in om voor de leden een betaalbare en nette uitvaart mogelijk te maken. 2009-2017: acht jaar bestuurslid geweest bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe. Hierbij heeft hij de belangen van alle 47 aangesloten uitvaartverenigingen behartigd. 1986 - 2011: algemeen bestuurslid bij de Stichting Welzijn Gieten en later Stichting Welzijn Aa en Hunze. Hierbij heeft hij zich ruim 25 jaar ingezet voor het sociaal culturele werk. In het verlengde van zijn professie, te weten zelfstandig agrarisch ondernemer en schapenhouder, heeft de heer Dillingh divers vrijwilligerswerk voor de schapensector gedaan: 2004 - 2009: Sectorvertegenwoordiger voor de sectie schapen- en melkgeitenhouderij Noord bij LTO Noord. 2004 – heden: Lid van het provinciaal overleg Drenthe voor de schapensector en (vanaf 2009) provinciaal vertegenwoordiger van de schapen- en melkgeitenhouderij namens de Drentse sector. 2010 - heden: Steunfractielid van Combinatie Gemeentebelangen. 2013 – heden: Secretaris van Dorpsbelangen Gieterveen.