Waarnemer benoemd in Stadskanaal voor beëdiging voorzitter gemeenteraad

Ter Apel - Commissaris van de Koning René Paas heeft Gert Jan Boels als waarnemend burgemeester benoemd, zodat het langstzittende lid van de gemeenteraad kan worden beëdigd.

Boels was tijdens de vorige raadsperiode voorzitter van het overleg van fractievoorzitters van de gemeente Stadskanaal. Voordat de leden van de raad hun functie als raadslid kunnen vervullen, moeten zij de eed of belofte afleggen. De Gemeentewet schrijft voor dat zij dit doen 'in handen van' de voorzitter van de raad. De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar burgemeester Galama is afwezig wegens ziekte. Door haar afwezigheid ontstaat de unieke situatie dat er geen voorzitter van de raad is die de eed of belofte af kan nemen bij de nieuwe raadsleden. De wethouder die nu als loco burgemeester fungeert, mag geen voorzitter van de raad zijn, zo volgt uit de Gemeentewet. Zodra het langstzittende lid de eed of belofte heeft afgelegd tijdens de raadsvergadering op 29 maart 2018, eindigt het waarnemerschap van Gert Jan Boels. Het langstzittende raadslid fungeert vanaf dat moment als voorzitter van de raad en neemt vervolgens de eed of belofte af bij de andere raadsleden. De aankomende tijd zal de commissaris van de Koning met de gemeenteraad en het college in gesprek gaan over de invulling van het burgemeesterschap van Stadskanaal.