Elf AZC's worden gesloten; ook Musselkanaal staat op de lijst

Stadskanaal - Het COA heeft aangekondigd dat het AZC Musselkanaal wordt gesloten.

Het voorgenomen besluit om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft verder consequenties voor Balk, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen. Het COA neemt ruim de tijd om samen met betrokken gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen. Uitgangspunten Bij de selectie van te sluiten locaties zijn een aantal uitgangspunten toegepast. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA neemt ruim de tijd om samen met betrokken gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen. Bestuursovereenkomst De locaties Balk, Veenhuizen, Alkmaar, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) zouden dit jaar of in 2019 sluiten. De bestuursovereenkomsten voor de locaties in Musselkanaal, Sweikhuizen en Zeewolde kennen een langere looptijd. Personele gevolgen Het COA informeert vandaag ook medewerkers over mogelijke personele gevolgen. Het zal vermoedelijk gaan om 250 arbeidsplaatsen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers gaat betekenen, de verwachting is dat het grotendeels gaat om medewerkers met een tijdelijk contract. De ondernemingsraad van het COA is nauw betrokken bij dit traject. Impact “Niet alleen het openen van een asielopvanglocatie heeft impact op een lokale samenleving, het sluiten van een locatie heeft dat minstens zoveel, misschien nog wel meer”, zegt bestuursvoorzitter Gerard Bakker. “Wij hebben in de afgelopen dagen ruim de tijd genomen om betrokken gemeenten en collega’s te informeren. Het is erg belangrijk dat we gemeenten en omwonenden bij dit traject betrekken. Bijvoorbeeld hoe we bestaande vrijwilligersinitiatieven kunnen blijven inzetten om integratie en participatie van statushouders te bevorderen, die energie mogen we niet kwijtraken. Van een aantal COA medewerkers moeten we ook afscheid nemen. Dat is moeilijk, deze collega’s hebben er mede voor gezorgd dat niemand op straat heeft hoeven slapen tijdens de periode van hoge instroom. Ook dat traject moeten we zorgvuldig doorlopen.” Capaciteit De totale capaciteit voor de opvang en begeleiding van asielzoekers wordt voor einde van dit jaar teruggebracht van 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, waarvan 5.000 plekken reservecapaciteit. Na de sluiting van genoemde locaties zijn er nog 51 asielopvanglocaties in Nederland. Reactie Francis Boen: Wethouder Francis Boen: "Vanochtend is de gemeente Stadskanaal overvallen met het nieuws dat het COA het Asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat sluiten. Deze locatie is een van de 11 locaties die al dit jaar dicht gaat. We zijn onaangenaam verrast over dit besluit van het COA. We snappen dat een lagere, in- en uitstroom van asielzoekers gevolgen heeft voor de opvangcapaciteit. De keerzijde van deze beslissing maakt dit besluit echter heel zwaar. In de eerste plaats voor de medewerkers van de asielopvanglocatie in Musselkanaal. Maar zeker ook voor de 400 inwoners in de opvang, want met de sluiting verhuizen deze inwoners uit onze gemeente. Ook de middenstand gaat de sluiting voelen. Tot slot is dit ook slecht nieuws voor de vele betrokken vrijwilligers bij dit centrum en haar inwoners uit onze gemeente. Het COA heeft ons niet meegenomen in de besluitvorming. De effecten van dit besluit zijn, zoals aangegeven, groot en de korte termijn waarop er wordt gesloten maakt het extra schrijnend. We gaan de komende tijd met het COA in gesprek over de gevolgen van dit vertrek." Reactie Ben Schomaker: Ben Schomaker, voorzitter Dorpsbelangen Musselkanaal: "Het bericht dat het Asielzoekerscentrum Musselkanaal gaat sluiten heeft ons overvallen. Ik moest het uit de krant vernemen. Zoals het COA hiermee omgaat is niet te begrijpen, dit hadden ze beter moeten communiceren naar alle partijen. Sluiting van het AZC is doodzonde voor Musselkanaal! Dat is ook het geluid dat ik vandaag overal om me heen heb gehoord. Allereerst omdat er werkgelegenheid verloren gaat en ook onze plaatselijke ondernemers zullen dit in hun omzet gaan merken. Maar het gaat om zoveel meer. Dit centrum is zo’n 25 jaar geleden geopend, als een van de eersten in de regio. Vanaf het begin zijn de bewoners opgenomen in de gemeenschap. Waar je in andere plaatsen nog wel eens problemen hoorde, is daarvan in Musselkanaal nooit sprake geweest. Integendeel. Hiervoor zetten ook veel vrijwilligers zich in om de asielzoekers te laten integreren. Een mooi voorbeeld hierin is het Work-out team. De asielopvanglocatie en haar bewoners is een verrijking voor Musselkanaal."