Opvangcapaciteit asielzoekers voor eind 2018 verlaagd naar 27.000 plaatsen

Ter Apel - Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in balans te brengen met de verwachte in- en uitstroom van asielzoekers.

De opvangcapaciteit moet worden verlaagd tot 27.000 opvangplaatsen. Om welke locaties het gaat wordt later vandaag bekend gemaakt. Het COA informeert op dit moment betrokken gemeenten en medewerkers. Hiervoor wordt deze dag ruim de tijd genomen. Ontwikkelingen asieldossier De lagere bezetting in de opvang en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. In 2016 en 2017 nam het COA vergelijkbare maatregelen. Bezetting Momenteel verblijven er zo’n 20.000 asielzoekers in de opvang, waarvan bijna 8000 mensen beschikken over een verblijfsvergunning. De verwachting is dat de bezetting dit jaar nog verder af zal nemen. Reservecapaciteit blijft beschikbaar om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen. Capaciteit De totale capaciteit voor de opvang van asielzoekers moet voor het einde van dit jaar worden teruggebracht van ruim 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, inclusief 5.000 plekken reservecapaciteit. Personele gevolgen Het voorgenomen besluit om de opvangcapaciteit terug te brengen zal personele gevolgen hebben. Het COA informeert vandaag hierover ook medewerkers. De ondernemingsraad van het COA is nauw betrokken bij de besluitvorming.