Musselkanaal gaat in de komende jaren op de schop

Ter Apel - Na twee jaar van voorbereidingen zijn vanmiddag de plannen gepresenteerd om het zogeheten lint van het lintdorp Musselkanaal mooier en sterker te maken.

door Paul Abrahams

Bij het ontwikkelen van de plannen hebben vier partijen nauw samengewerkt: gemeente Stadskanaal, Lefier, Dorpsbelangen Musselkanaal en Ondernemersvereniging Musselkanaal. De kosten bedragen een slordige vijf miljoen euro. De provincie Groningen heeft twee miljoen euro op tafel gelegd en de gemeente Stadskanaal heeft 750.000 euro in het zakje gedaan. De rest van het bedrag wordt opgehoest door Lefier. De gemeente Stadskanaal heeft het zogeheten Blauwe Pand aangekocht. De rotte kies aan de Marktstraat wordt gesloopt en gaat plaats maken voor zeven sociale huurwoningen. Verder wordt het kernwinkelgebied van Musselkanaal kritisch onder de loep gelegd. Zo wordt gekeken naar een andere invulling van leegstaande winkelpanden. Wellicht dat winkeliers hun bedrijf willen verplaatsen. Voor de zomer worden ter hoogte van de Mitra parkeerplaatsen aangelegd en wordt een nieuwe kade en steiger ter hoogte van De Gelegenheid gerealiseerd. Uiteindelijk gaan tachtig huurwoningen in de Florawijk tegen de vlakte. Er komen veertig nieuwe woningen voor terug. Vijf woningen zijn inmiddels gebouwd aan de Badstraat, op de locatie van het Blauwe Pand worden zeven woningen gebouwd en op de locatie Kerkstraat/Badstraat is plek voor vijftien woningen. De overige dertien woningen worden gerealiseerd langs het Lint van Musselkanaal. In april gaat Lefier de dichtgetimmerde woningen aan de Begoniastraat, Azaleastraat en Geraniumstraat slopen. In de Florawijk worden de groene ruimtes levendig ingevuld. Er zijn verschillende ideeën naar voren geschoven. Zoals de aanleg van een speeltuin, een kruidentuin en een moestuin. Inwoners kunnen desgewenst gereedschap gratis lenen bij de medewerker van het Tuingereedschap Uitleenpunt. In aanwezigheid van gedeputeerde Eelco Eikenaar van provincie Groningen, voorzitter Dirk Kloen van de Ondernemersvereniging Musselkanaal, Ben Schomaker van Dorpsbelangen Musselkanaal, Pieter Witzenburg van Lefier, wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal en Dennis Hemmen van Piit Vormgeving werd de vlag met het nieuwe beeldmerk van Levendig Musselkanaal gehesen. Lees het volledige verhaal woensdag in de Kanaalstreek en Ter Apeler Courant.