Gesignaleerd | Stichting Future4kids kan aan de slag

Stadskanaal - In het pand van de Rabobank Zuid en Oost Groningen in Stadskanaal is vorige week de stichting Future4kids opgericht.

Leden van de stichting zijn voorzitter Jaap Blaakmeer van Rabobank Zuid Oost Groningen, Herald Struik van Avebe, Bert Dijkstra van Ubbo Emmius, Meeme Wever van Perspectief, Jean Paul ten Brink van Opron, Annemarie Boels van Primenius, Erik Vos van Witec, Wiebe Casemier van Lefier, Johan Hamster van gemeente Stadskanaal en adviseur Anne de Vries van Ubbo Emmius. Het project Future4Kids wil kinderen al op jonge leeftijd in contact brengen met allerlei vormen van techniek. Het is een platform waarin bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten, kennis nemen van elkaars werelden en waar er zoveel mogelijk samenwerking wordt gezocht. In onze regio zitten veel bedrijven als onder (veel) meer Witec, Lefier, Rabobank, Sealteq, Avebe en Hoornstra te springen om gekwalificeerd personeel. Het gebeurt regelmatig dat opdrachten niet aangenomen worden vanwege een tekort aan personeelsleden. Dit leidt tot verschraling en ook tot het wegtrekken van hoger opgeleide inwoners. Het basis- en voortgezet onderwijs wil daarom de handen ineen slaan en een (leerstof)aanbod aanbieden, waardoor er meer kinderen dan nu geïnteresseerd raken en in contact komen met de (technische) bedrijven in de eigen regio. Dat kan door het opzetten van bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen, maar ook door medewerkers van bedrijven op school te laten vertellen en te laten kennismaken met hun bedrijf. Er is op dit moment voldoende draagvlak binnen het bedrijfsleven en het onderwijs om het project levensvatbaar te houden voor de komende jaren, meent de stichting. "Het vak techniek is één van de speerpunten van overheid en besturenorganisaties waar we iets mee moeten. Er gebeurt al het één en ander op de scholen, maar Future4Kids kan het vliegwiel zijn om meer lijn te brengen in het onderwijsaanbod voor techniek en technologie."