Lokaal Betrokken wil een raad die de gemeente verstaat

Ter Apel - "Lokaal Betrokken vindt het zorgelijk dat steeds meer mensen het vertrouwen in de politiek kwijtraken. Niet alleen landelijk maar ook steeds meer op lokaal niveau."

Dat zegt lijsttrekker Jur Mellies van Lokaal Betrokken. "Veel mensen zijn gaan denken dat er niet naar hen geluisterd wordt en daarin geeft Lokaal Betrokken ze gelijk", vervolgt Mellies. "Je moet er als inwoner blindelings op kunnen vertrouwen dat de partijen in de raad het voor je opnemen. Dat signalen uit de gemeenschap om worden gezet in acties in de raad. Dat er op fatsoenlijke wijze een brug wordt geslagen tussen inwoners en bestuur." "Met Lokaal Betrokken proberen we te laten zien hoe je openlijk het gesprek aan kunt gaan met de inwoners. Door verslag te doen van de kwesties die in de raad worden besproken, willen we reacties uitlokken bij de inwoners en daarmee in gesprek gaan. We willen open en eerlijk uitleggen waaróm iets een probleem is, hoé het anders kan, en na een besluit ook terugkoppelen of het probleem wel of niet is opgelost. We willen actief zichtbaar blijven en regelmatig verantwoordelijkheid afgeven. Volgens ons gebeurt dat nu te weinig." "De gemeenteraad (als geheel) moet veel beter haar best doen om de belangen van de inwoners te behartigen. Ze moet veel actiever staan in het ophelderen van vraagstukken die in de gemeenschap spelen. Discussie moet mogelijk zijn. Niet achter gesloten deuren, maar in het openbaar. Lokaal Betrokken houdt zich verre van Haagse machtspolitiek. In de gemeente spelen dan ook hele andere kwesties. Het is nog steeds politiek, maar dichter bij huis en veel praktischer. We vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten, mee kunnen denken en mee kunnen doen. De gemeente moet daarom toegankelijk zijn voor al haar inwoners; ze moeten actief betrokken worden bij plannen en daarin ook meegenomen worden. Met Lokaal Betrokken willen we een raad die de gemeente verstaat."