Lezing in het Streekhistorisch Centrum | Op reis met de Grauwe Kiekendief

Stadskanaal - Op zondag 18 maart wordt weer een lezing gehouden in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.

Deze keer is de werkgroep Grauwe Kiekendief uitgenodigd om over deze regelmatig in Groningen voorkomende roofvogel te vertellen. Om een zeldzame broedvogel als de Grauwe Kiekendief goed te kunnen beschermen moet je deze zo goed mogelijk leren begrijpen. Werkgroep Grauwe Kiekendief volgt ze daarom sinds 1990 het jaar rond: van de aankomst in Nederland, het gedrag en de bescherming in het broedseizoen, gevolgd door de trek naar hun overwinteringsgebieden en hun verblijf aldaar. De lezing begint om 14.30 uur. Een toegangskaartje kost vier euro, donateurs betalen 2,50 euro.