Kandidaat raadsleden gemeente Borger-Odoorn bezoeken Bibliotheek Borger

Ter Apel - Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen gemeente Borger-Odoorn? Wat vinden zij belangrijk? En wat juist niet?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, houdt Bibliotheek Borger-Odoorn zaterdag 3 maart van 10.00 tot 12.00 uur een ‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomst in de gemeente. Plaats van handeling is het Hunzehuys in Borger. De Bibliotheek heeft als een van haar kernfuncties ‘ontmoeting en debat’. Biblionet Drenthe, de netwerkorganisatie van de negen plattelandsbibliotheken, ondersteunt de bibliotheken daarom bij het organiseren van bijeenkomsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Door politiek en burger met elkaar om tafel te brengen, dragen we bij aan de ontmoetingsfunctie van de Bibliotheek. En daarmee bereiden we inwoners voor op het maken van een stemkeuze. Je baseert je stem gemakkelijker op basis van een goed gesprek, dan een afbeelding op een poster aan de kant van de weg." Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners (leden en niet-leden van de Bibliotheek), kennismaken met kandidaat raadsleden van verschillende politieke partijen. In gemeente Borger-Odoorn zijn dat de volgende partijen: PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, CDA, D66, Groen Links, VVD en Gemeentebelangen.