Raad van State: Groen licht voor windmolens in de provincie Drenthe

Stadskanaal - De plaatsing van 45 windmolens in de Drentse Monden en het Oostermoergebied gaat door. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend geoordeeld.

Dat meldt Dagblad van het Noorden De hoogste bestuursrechter van ons land boog zich sinds september over de vraag: mogen er 45 windturbines in het open landschap in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn worden gebouwd? Ja, luidt woensdagochtend dan eindelijk het oordeel. In het gebied is veel weerstand tegen de komst van de molens. Critici vrezen onder meer overlast en stellen dat de windmolens het Drentse landschap aantast. Ook wijzen ze op alternatieve locaties voor windparken en willen ze liever zonnepanelen. Alle hun bezwaren zijn woensdagochtend door de Raad van State ongegrond verklaard. De plaatsing van de windmolens zet de verhoudingen in de regio al jaren op scherp. Kritische omwonenden, organisaties en bedrijven, waaronder stichting WindNee en Platform Storm, hadden bij de Raad van State achttien bezwaren ingediend. Omwonenden vrezen geluidsoverlast, trillinghinder en overlast door slagschaduw vanwege de turbines. Ook vrezen ze dat hun woningen minder waard worden omdat de woonomgeving straks ingrijpend verandert. Volgens de tegenstanders zijn de lusten en de lasten ook oneerlijk verdeeld. De ontwikkelaars van de windmolens en de grondeigenaren - met name akkerbouwers - zien hun portefeuille uiteindelijk dikker worden. Hoeveel ze precies aan de windmolens gaan verdienen is onduidelijk. Tegenstanders wijzen erop dat er in het gebied geen draagvlak voor de windmolens is. Bijna 80 procent van de bevolking is tegen, bleek in 2014 uit een onderzoek van de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. Volgens de Raad van State betekent dit 'op zichzelf niet dat de ministers het inpassingsplan niet hadden mogen vaststellen'. "Er is geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. Bij projecten zoals dit windpark spelen veel belangen een rol. Het is aan de ministers om een afweging te maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden", schrijft de Raad van State. Het Rijk verleende al omgevingsvergunningen en de provincie Drenthe gaf al een natuurvergunning af. De windboeren gaven eerder al aan, bij een groen licht van de Raad van State, zo’n anderhalf jaar nodig te hebben om de windmolens met een tiphoogte van maximaal 210,5 meter te bouwen. De provincie Drenthe staat voor de opgave om 285,5 megawatt aan windenergie te leveren. Er is gekozen voor een concentratie van windparken, juist om te voorkomen dat turbines als hagelslag over de provincie wordt verspreid. Het Rijk heeft de Veenkoloniën in de steek gelaten, concludeerde eerder Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De wetenschapper heeft veel kritiek op de manier waarop de rijksoverheid de komst van de windmolens heeft geregeld. Zo mankeerde er van alles aan de inspraakmogelijkheden, aldus Bröring.