GroenLinks Stadskanaal | Jeugdhulp gemeente Stadskanaal zit in de knel

Stadskanaal - GroenLinks Stadskanaal ziet dat het niet goed gaat met de jeugdhulp in de gemeente Stadskanaal.

De communicatie tussen Centrum van Jeugd Gezin en Veiligheid (CJGV) verloopt moeizaam naar ouders en hulpverleners toe. Waardoor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, niet doelmatig geholpen worden. Het uitgangspunt van de gemeente Stadskanaal is duidelijk: jeugdhulp is toegankelijk voor kinderen die het nodig hebben. Zo staat in 'Beleidsplan jeugdhulp Stadskanaal; 2018 tot en met 2020'. Wanneer ontwikkelingskansen worden bedreigd, komt de gemeente in beeld. Dan moet de gemeente adequate jeugdhulp bieden: snel goede oplossingen op maat, goed georganiseerd en zo dichtbij mogelijk. "Een goed uitgangspunt, maar helaas pakt de CJGV dit in veel gevallen niet op", vertelt lijsttrekker Nadja Siersema van GroenLinks Stadskanaal. "Maanden gaan er soms overheen voor kinderen hulp krijgen. Adequaat kan GroenLinks dit niet noemen." "De communicatie tussen hulporganisaties en CJGV verloopt moeizaam", vervolgt Siersema. "CJGV beoordeelt of het kind een arrangement en geld voor de nodige zorg krijgt. Regelmatig worden dossiers niet goed beoordeeld, waardoor een kind te weinig uren aan hulp krijgt of zelfs helemaal geen hulp. Er moet veel gebeld en gemaild worden om de hulp geregeld te krijgen. De papiermolen zorgt voor veel tijd en dus geldverlies." "Zorgelijker zijn de berichten vanuit ouders. Zo sprak GroenLinks een gezin die een jaar geleden een hulpvraag bij CJGV heeft neergelegd en daar is tot nu toe weinig mee gedaan. Om hulp vragen is moeilijk en dapper van ouders. Helaas worden de hulpvragen vanuit ouders dus niet meteen opgepakt. Bij CJGV raken soms formulieren kwijt, worden beloftes gedaan die niet nagekomen worden en er wordt weinig contact gelegd met ouders. Van ouders wordt open communicatie verwacht, maar andersom krijgen ouders dit niet terug. Ouders raken gefrustreerd, ze worden niet gehoord en ze moeten zelf constant achter CJGV aan bellen of mailen. De onzekerheid blijft, want krijgen ze nu wel/geen hulp. Daarnaast zijn sommige ouders bang om hun mening te geven over het CJGV, omdat er dan misschien een melding komt via Veilig Thuis. Veilig thuis werkt namelijk nauw samen met CJGV. Zorgelijk, want zo kunnen mogelijke klachten niet gezien worden. GroenLinks pleit daarom voor een onafhankelijk klachtenbureau." GroenLinks Stadskanaal is geschokt. "Wij kiezen voor een eerlijke jeugdhulp. GroenLinks Stadskanaal wil dat de communicatie vanuit CJGV open wordt en de bereikbaarheid wordt vergroot. Tijd wordt gestoken in het kind die hulp nodig heeft, minder in randzaken. Het is tijd voor verandering."