Commissie onderzoekt toekomst voetbal Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE - Vanuit bewonersoverleggen in Nieuw-Weerdinge is naar voren gekomen dat de inwoners van het dorp het belangrijk vinden dat het voetbal moet blijven bestaan.

De besturen van voetbalvereniging NWVV en Titan hebben een commissie in het leven geroepen met vertegenwoordigers van NWVV, Titan, Stichting Dorpenzorg en Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. NWVV is een zaterdagclub en Titan neemt deel aan de zondagcompetities. De jeugd speelt al jarenlang samen onder de vlag van NWVV/Titan.

Behouden

De commissie moet in kaart brengen hoe het voetbal kan worden behouden in Nieuw-Weerdinge. De leden willen de achterban van beide clubs interviewen en daarmee in kaart brengen hoe de voetbalsport de komende jaren op een vitale wijze behouden kan blijven. De commissie brengt eind maart verslag uit aan de besturen, die zich daarna beraden over te nemen vervolgstappen.