Alle stemlokalen gemeente Stadskanaal zijn honderd procent toegankelijk

Ter Apel - Alle inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen op 21 maart een stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezing.

Alle stemlokalen in de gemeente voldoende voor 100 procent aan de gestelde eisen van toegankelijkheid. Dat meldt Gerrit Hidding. Hij is ambtelijk ondersteuner Kernteam Toegankelijkheid gemeente Stadskanaal. "Nadat de gemeente Stadskanaal in het najaar van 2016 een Toegankelijkheidsagenda heeft vastgesteld, is in 2017 gestart met een Kernteam Toegankelijkheid", vertelt Hidding. "Dit Kernteam bestaat uit ervaringsdeskundigen, woonachtig in de gemeente. Het Kernteam heeft voor 2018 enkele speerpunten vastgesteld, waaronder de toetsing van de toegankelijkheid van de stemlokalen in de gemeente Stadskanaal." "Landelijk geldt de verplichting dat in iedere gemeente 25 procent van de stemlokalen toegankelijk moet zijn, volgens een opgesteld objectief toetsingskader", vervolgt Hidding. "Het Kernteam Toegankelijkheid had zelf als doel gesteld dat minimaal 50 procent van de stemlokalen in de gemeente Stadskanaal toegankelijk moet zijn en heeft deze stemlokalen zelf getest. Tot zijn grote tevredenheid kan het Kernteam concluderen dat de gemeente Stadskanaal een score van 100 procent haalt! Op een enkel detail na, voldoen alle stemlokalen in de gemeente Stadskanaal aan de gestelde eisen van toegankelijkheid.