Klaas Pals verkozen tot lijsttrekker D66 Stadskanaal

Ter Apel - Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Stadskanaal zijn de grote lijnen bepaald voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar en is de kieslijst vastgesteld.

Onder aanvoering van fractievoorzitter en lijsttrekker Klaas Pals - "ik ga nog vier jaar verder" gaat een team van vijf D66’ers de strijd aanbinden met de andere partijen. "Het wordt tijd dat we het beestje bij de naam gaan noemen", aldus een strijdbare Pals. "Niet nog eens vier jaar dit verdraaide monsterverbond, dat voortdurend probeert om alles binnenskamers te regelen en de burger daarmee echt buitenspel zet. En dat dit gepaard gaat met interne spanningen en zonder goede resultaten, is inmiddels wel gebleken. Het is nu echt tijd voor een andere samenwerking en daarom heet ons programma ook Samen …? Zeg ronduit wat je wil gaan doen en doe het dan ook." D66 zet stevig in op acht programmapunten en richt zich daarbij met uitdagende vragen tot de burgers. Voorbeelden daarvan zijn: “U wilt in deze gemeente toch ook graag mooi en betaalbaar wonen …?” en voor de jeugd “Krijg jij hier wel de aandacht die je nodig hebt …??”. Over leefbaarheid vraagt D66: “Vind je (u) het nog steeds leuk in de gemeente Stadskanaal …?”en “Leuk hè, geen snel internet zonder glasvezel …?” D66 laat een samenwerking niet bij woorden alleen en wil ook een wethouder gaan leveren. Beoogd wethouder is nummer twee op de lijst en afdelingsvoorzitter, Remco van Suchtelen van de Haare. Van Suchtelen is in het dagelijks leven financieel deskundige en organisatieadviseur voor het Midden en Kleinbedrijf in onze regio en onder andere oprichter van de Kredietunie Zuidoost Groningen. "Je kunt niet blazen en het meel in de mond willen houden", aldus Van Suchtelen. "Als we een andere coalitie aan het bewind willen, en dat vindt D66 broodnodig en feitelijk onontkoombaar, dan moeten we daar ook echt voor klaar gaan staan. Stadskanaal heeft dringend behoefte aan een steviger college, een stevig programma en stevige continuïteit. Dus wethouders die weten waarover ze het hebben, de job aankunnen en de rit ook gaan uitzitten." Van Suchtelen wil daarbij nadrukkelijk opmerken dat het uitvallen van een wethouder door een ernstige ziekte natuurlijk te betreuren valt. Op nummer drie staat Trijnie Landlust. Zij heeft een arbeidsverleden in de psychische zorg- en hulpverlening en crisisopvang en is dus zeer goed bekend met zorg en welzijn. Ze is ook vrijwilliger in het onlangs geopende hospice in Stadskanaal. Op nummer vier staat Han Schiphuis (23). Deze energieke jongeling is in het dagelijks leven kok in het Familiehotel in Paterswolde. Zijn credo luidt 'Politiek, denk erom, jullie verleden maakt de toekomst voor ons, de jeugd'. Han wil zich met name inzetten voor de betrokkenheid van de jeugd in de politiek en standpunten van de jeugd door laten klinken in de gemeenteraad. Nummer vijf op de lijst is Roelof Kuik, vastgoeddeskundige met verstand van wonen. Kuik is ook voorzitter van de stichting voor het hospice in Stadskanaal. In de ledenvergadering werd duidelijk dat D66 niets heeft met een dik boekwerk als verkiezings- en beleidsprogramma. “Blijf concreet en schrijf dingen op die er echt voor de burger in een gemeente toe doen en waar men zich zorgen over maakt. Richt je daarbij op een komende samenwerking en spiegel de burger geen zaken voor die niet realistisch zijn”, aldus de leden.