Een 'gouden koets' voor De Huiskamer

Gasselternijveen -  Er heerste grote blijdschap in De Huiskamer (sociale dagopvang voor kwetsbare ouderen) in Gasselternijveen, toen op de laatste bijeenkomst bekend gemaakt werd dat de dorpscoöperatie een eigen klein bestelbusje voor hun vervoer aangeschaft had.

Met de aanschaf van het eenvoudige busje maakte de dorpscoöperatie de belofte waar die gedaan werd tijdens de oprichtingsavond  6 december.  Een van de eerste actiepunten van de nieuwe coöperatie betrof het regelen van goed vervoer  voor de deelnemers van de Huiskamer en voor die inwoners in het dorp die daar zelf niet (meer)  voor kunnen zorgen. Het busje zal tijdelijk gebruikt worden. Voor een definitieve oplossing heeft de coöperatie inmiddels een werkgroep ingesteld, die de aanschaf van een grote en meer geschikte personenbus gaat onderzoeken. De werkgroep hoeft door de tijdelijke oplossing niet overhaast te werk te gaan en kan weloverwogen de (on) mogelijkheden onderzoeken. Ze is er van overtuigd dat de aanschaf verwezenlijkt kan worden, mede omdat wethouder Henk Heijerman spontaan een royale gemeentelijke subsidie toezegde. Door de aanschaf van het kleine busje zijn de deelnemers althans voorlopig even uit de brand geholpen.  Toen verteld werd dat het autootje goudkleurig was en even later gekscherend gezegd werd dat ze voortaan in een koets opgehaald zouden worden, riep een van de aanwezige ouderen spontaan uit dat ze voortaan dus in een gouden koets vervoerd zouden worden.  Vervolgens stond, mede door het daarop volgende enthousiaste applaus, de naam voor hun nieuwe vervoermiddel dus vast