Erepenning voor bode Annie Busker van de gemeente Vlagtwedde

Ter Apel - Vanmorgen is Annie Busker, bode bij de gemeente Vlagtwedde, door burgemeester Leontien Kompier benoemd tot ereburger van de gemeente.

Annie Busker ontving de erepenning vanwege haar lange staat van dienst als bode en als dank voor haar inzet en betrokkenheid. Annie Busker is 66 jaar en stopt per 1 januari 2018, na 51 jaar, als bode bij de gemeente Vlagtwedde. Op die datum gaat Vlagtwedde, samen met buurgemeente Bellingwedde, op in de nieuwe gemeente Westerwolde. Een natuurlijk moment voor Annie om te stoppen. Het college van burgemeester en wethouders geeft met de erepenning blijk van waardering voor de enorme inzet en betrokkenheid die Annie Busker ruim een halve eeuw heeft getoond voor de gemeente Vlagtwedde.