Aa en Hunze begint in 2018 met ecologisch bermbeheer

Ter Apel - De gemeente Aa en Hunze maakt in 2018 een start met ecologisch bermbeheer.

De bermen (buiten de kom) van de wegen tussen de gemeentegrens bij Gasteren en Annerveenschekanaal en de wegen tussen Geelbroek en Eleveld (rondje) worden de komende vijf jaar ecologisch beheerd. Wat zorgt voor een toename van verschillende en bijzondere flora. Na vijf jaar wordt het ecologisch bermbeheer geëvalueerd. Gunstig voor insecten Momenteel worden de bermen gemaaid door grote machines en ‘geklepeld’. Het maaisel blijft vervolgens achter in de berm. Dit heeft een achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg en zorgt voor minder sterke bermen. Bij ecologisch bermbeheer wordt er gemaaid met licht materieel en wordt er niet geklepeld. Het maaien wordt zo laat mogelijk, bij voorkeur pas in september gedaan. Dit is gunstig voor insecten zoals bijen en vlinders. Het maaien gebeurt in fases en het maaisel wordt na een aantal dagen afgevoerd. In kaart brengen Om het effect van het ecologisch bermbeheer in beeld te krijgen, wordt voorafgaand aan de uitvoering ervan de vegetatie in kaart gebracht. Deze zogeheten vegetatiekartering wordt in april-juni 2018 gedaan. Na vijf jaar wordt dit herhaald om zo het verschil te zien in de hoeveelheid en soorten bloemen en planten. Wat kunt u volgend jaar doen Om ook tussentijdse ontwikkelingen van de bermen in beeld te krijgen vraagt de gemeente vrijwilligers voor het uitvoeren van flora- en faunaregistraties. Ook als u geen ruime kennis van flora en fauna heeft, kunt u via de handreiking binnen de campagne “Mijn berm bloeit”, van de Vlinderstichting en Floron, uw steentje bijdragen. Voor meer informatie over de campagne “Mijn berm bloeit” kunt u terecht op www.floron.nl/bermen