Plaatselijk Belang Gasselte en Kostvlies houdt enquête

Ter Apel - Inwoners van Gasselte en Kostvlies krijgen binnenkort de kans te vertellen hoe zij de toekomst van hun dorp zien.

De Vereniging Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies gaat namelijk in december een enquête houden. "Met de medewerking van HBO-studenten management van de Leefomgeving van Van Hall-Larenstein in Leeuwarden, worden op 15 december huis-aan-huis vragenlijsten bezorgd", vertelt Erik Wilms. Hij is voorzitter van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies. "De vragen zijn opgesteld door de studenten samen met een aantal inwoners. De ingevulde lijsten worden op 19 december opgehaald. Vervolgens gaan de studenten aan de slag om de gegevens te verwerken. Het rapport wordt 31 januari aangeboden tijdens een openbare bijeenkomst in dorpshuis De Trefkoel in Gasselte."