Video | Nog steeds rookoverlast na brand bij A. Talen

STADSKANAAL - Locoburgemeester Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal heeft gisteren een verklaring afgelegd over de stand van zaken bij reclyclingbedrijf A. Talen, waar maandagavond een grote brand woedde. De omgeving ondervindt nog steeds rookoverlast.

'Na het oorspronkelijke werk van het beschermen van mens en dier is de focus verlegd naar het bestrijden van de brand. Dat is lastig gebleken. Daarom is eerst besloten het afval op die locatie gecontroleerd te laten afbranden. Belangrijke aspecten daarbij zijn het zo veel mogelijk beperken van de overlast en mogelijke milieuschade. Op de avond zelf is het Dierentehuis Ter Marse ontruimd. De brandweer heeft daarnaast op ons verzoek continu de verspreiding van de rook gemonitord en ook actief de omgeving geïnformeerd over de rookverspreiding. Hierbij is geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Weersomstandigheden

Gisteren is geconstateerd dat de weersomstandigheden ongunstig zijn en de snelheid van verbranding van de afvalbult tegenvalt. Hamster: 'Daarom is nu besloten de brand actiever te gaan bestrijden. Doel is enerzijds het verminderen van de rookoverlast en anderzijds het tempo van verbranding te versnellen. Het streven is de duur van de verdere overlast te beperken. Dat willen we ook graag omdat een mogelijke veranderende windrichting de rookoverlast kan vergroten. Er is door de gemeente de afgelopen dagen continu contact geweest met Brandweer, Veiligheidsregio, GGD/GHOR, ODG, Waterschap en provincie. Ook is er actief gecommuniceerd met omwonenden op het industrieterrein. Via de website, media en sociale media blijven we dit doen. Het advies blijft, zoals bij elke brand, uit de rook te blijven en bij rookoverlast de ramen en deuren te sluiten.'