Nieuwe techniekhal voor RSG Ter Apel

ter apel - Na een succesvolle verbouwing bij Zorg en Welzijn in 2016 is nu ook de afdeling Techniek van RSG Ter Apel helemaal up tot date.

Eind juni is begonnen met een ingrijpende opknapbeurt van de afdeling techniek. De lesruimte voldeed niet aan de eisen die voor de nieuwe lesprogramma’s gelden. Het ministerie van OC&W heeft de uitstroomprofielen voor de beroepsgerichte afdelingen aangepast. Er waren 32 uitstroommogelijkheden met een diploma en dat is teruggebracht naar tien. TechniekBreed is vervangen door drie uitstroomprofielen: BWI, PIE en M&T. Opvallend aan de lesruimten van zowel Zorg en Welzijn als Techniek is de openheid. In beide lesruimten is vanaf nagenoeg elke plek de hele lesruimte te overzien. Het is onderwijskundig bijzonder goed dat leerlingen alle onderdelen van hun opleiding regelmatig zien. De open lesruimte maakt het tevens mogelijk om met meerdere docenten, lesgroepen en lesonderwerpen tegelijkertijd aan het werk te zijn. Op dit moment wordt nog volop gewerkt aan een nieuwe sportzaal naast de techniekhal. De nieuwe sportzaal, met een oppervlakte van 375 vierkante meter en een hoogte van ruim zeven meter, krijgt bovendien een zeer uitdagende klimwand. Volgens planning is de nieuwe sportzaal vanaf januari te gebruiken.