De Blinkende Spade te zien bij streekomroep RTV1

Ter Apel - De streekomroep RTV1 gaat woensdagavond 22 november de historische film 'De Blinkende Spade' uitzenden op haar televisiekanaal.

De film is gemaakt in 1953 in opdracht van de Veenkoloniale Boerenbond die toen vijftig jaar bestond. De streekhistorische film is in zwart-wit en duurt anderhalf uur. Een prachtig tijdsdocument die van het begin tot het einde boeit. De film brengt de ontstaansgeschiedenis van de Groninger Veenkoloniën in beeld en laat de agrarische ontwikkeling van dit gebied tot circa 1950 zien. Onderwerpen als de vervening, het ontstaan van de landbouwindustrie, de landbouwcrisis in de jaren na 1880 en de introductie van de kunstmest komen uitvoerig aan de orde. Verder nog de ontwikkeling van de landbouw en de rol van de boerenbonden tegen het eind van de 19e eeuw. De opkomst van de AVEBE en de crisis van de jaren dertig. Na de Tweede Wereldoorlog: aandacht voor de rol van de vrouw en Bond van Plattelandsvrouwen. Mogelijkheden voor scholing en ontspanning, banken en industrie in de Veenkoloniën. Tenslotte: de activiteiten van de Boerenbond anno 1953. De uitzending begint om 19.00 uur en wordt achter elkaar in twee delen uitgezonden. De film is te zien via Ziggo op kanaal 41 en voor de KPN kijkers (Stadskanaal e.o.) via kanaal 1458.