Kerken en scholen houden actie voor de voedselbank

Ter Apel - Rondom oogstdankdag houden de katholieke basisscholen en de Parochiële Caritas Instelling van de parochie van het Heilig Kruis in de Kanaalstreek een actie voor de voedselbank.

De opdracht van de Caritas instelling is het dienstbaar zijn aan de samenleving; het omzien naar elkaar. Hierbij valt te denken aan het bieden van een luisterend oor, het tonen van sociale betrokkenheid alsook het geven van incidentele materiële hulp. Helaas is het zó dat, ondanks allerlei wettelijke regelingen, mensen in financiële nood raken. De PCI ziet het als zijn taak om deze mensen te helpen. "Ook in onze regio zijn er steeds meer mensen die in armoede leven. We willen onder meer door deze actie laten zien dat ze niet worden vergeten." Van 18 tot en met 26 november worden allerhande goederen verzameld voor de voedselbanken in de regio, die er vervolgens een mooi pakket van maken voor de komende feestdagen. Van houdbare artikelen tot spullen van kinderen voor andere kinderen. Inleveradressen zijn de vijf katholieke kerken in de Kanaalstreek of de basisscholen Bonifatius, H.Gerardus en Pork in Ter Apel, St. Joseph in Zandberg, St. Antonius in Musselkanaal, Willibrord in Stadskanaal en de H.Hartschool in Kopstukken.