Verkeersveilige bermen door grasstenen Aa en Hunze

AA EN - HUNZE - In deze periode van het jaar hebben de bermen het zwaar.

Natte weersomstandigheden en veel en intensief (landbouw-)verkeer zorgen ervoor dat de bermen worden verreden. Daarbij ontstaan diepe gaten in de bermen en komt er modder op de rijbaan. Om dat te voorkomen gaat de gemeente een aantal wegen voorzien van bermversteviging (grasstenen). Aanbrengen grasstenen Langs de wegen Annerstreek in Annen, Menweg in Eexterveen, Langestraat in Gieterveen en Kostvlies in Gasselte worden binnenkort betonnen grasstenen aangebracht. Dit om bermschade en onveilige situaties te voorkomen. De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en gegund aan wegenbouwbedrijf Fuhler uit Emmen. Zij beginnen binnenkort met de aanleg van de 11.000 meter betonnen grasstenen. Het gaat om een investering van ruim drie ton. Verkeersveiligheid en schade De berm is een belangrijk onderdeel van de weg. Bermen hebben een constructieve, landschappelijke en verkeerstechnische functie. Met name voor de verkeersfunctie moeten bermen voldoende sterk zijn. Voertuigen wijken uit in de berm en veroorzaken, vooral in natte perioden schade aan de berm. Diepe rijsporen en gaten zijn het gevolg. Deze bermschade zorgt vervolgens voor onveilige situaties in het verkeer.