Gratis Verklaringen Omtrent Gedrag voor vrijwilligersorganisaties

Ter Apel - Per 1 januari volgend jaar kunnen in de gemeente gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) worden verstrekt aan vrijwilligersorganisaties.

Het college wil hiermee van start gaan en reageert daarmee op een motie die in juni van dit jaar is ingediend in de gemeenteraad. De raad verzocht het college de mogelijkheden en consequenties te onderzoeken om aan vrijwilligers in de gemeente de kosten van een VOG te vergoeden. Het college vindt het van belang dat vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties geen financiële beperkingen ondervinden bij het verkrijgen van VOG’s. Ook komt het college met de gemeentelijke regeling nu tegemoet aan die vrijwilligersorganisaties, die voor de kwaliteit van hun werk een VOG nodig hebben. Althans, mits ze dat niet kunnen krijgen via de landelijke ‘Gratis VOG-regeling’ die geldt tot 1 januari 2020. Deze regeling wordt overigens aangepast, om ook aan kerkelijke vrijwilligers de gratis VOG te kunnen verstrekken. Bij het concretiseren van de regeling krijgt het gemeentelijke Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) een prominente rol. Het VIP! wordt gevraagd een soort check te doen, voordat een vrijwilligersorganisatie naar de gemeente kan gaan om de gratis VOG’s aan te vragen. Ook staat op woensdag 1 november een workshop over dit onderwerp gepland bij het VIP!