Fotoboek Jo Tingen over verleden en heden Gasselte en Kostvlies

Ter Apel - 'Hoe Gasselte en Kostvlies veranderd zijn'. Zo heet het fotoboek waarin het vroegere en hedendaagse Gasselte en Kostvlies zijn bijeengebracht.

Het boek wordt op 22 november gepresenteerd. De samensteller is Jo Tingen. Hij groeide op in het buurdorp Gieten en in zijn jonge jaren kwam hij regelmatig in Gasselte. Op latere leeftijd werkte hij als freelance verslaggever voor dag- en weekbladen en RTV Drenthe en behoorden ook Gasselte en Kostvlies tot zijn werkgebied. "Toen ik nog kind was, reed de goederentrein nog, in het 'ravijn' bij de spoorbrug werd vuilnis gestort, gedanst werd op de grootste glazen dansvloer van Nederland in hotel Van Hemmen, de Van Veelenweg was nog niet aangelegd, de school stond op de hoek van de wegen Olde Hof en Achter de Brinken. Op mooie zomermiddagen fietste ik vaak door het Staatsbos naar de natuurlijke ven Hemelrijk, gelegen ten oosten van de huidige spartelplas. Terug naar Gieten stak je de pas aangelegde autoweg N34 over en in Gasselte passeerde je, bijvoorbeeld, café Adams, hotel d’Olde Hof en bakker Moek", herinnert hij zich. "Uiteraard is ook in Gasselte en Kostvlies de tijd niet stil blijven staan", vervolgt Tingen. "In Gasselte kwam nieuwbouw, bij de N34 verrees motel Gasselterveld, camping De Hoefslag verdween, boerderijen werden gesloopt, het Maandhoes werd gebouwd, het dorpshuis werd een multifunctioneel centrum, talrijke panden brandden af. Bij Kostvlies werd een golfbaan aangelegd en de school werd dorpshuis. Dit is zo maar een willekeurige greep uit de talrijke veranderingen in de afgelopen tientallen jaren." In het boek 'Hoe Gasselte en Kostvlies veranderd zijn', zijn op 128 pagina’s foto’s van 64 situaties te zien. De linkerbladzijde toont de voormalige, de rechter de actuele stand van zaken. Zo is de verandering in één oogopslag zichtbaar. In het boek staan ruim 250 afbeeldingen in een zodanige volgorde dat een route is ontstaan met Pomona op de Gieterweg als startpunt en Kostvlies bij de Grensweg als eindpunt. Per situatie is een kort bijschrift geplaatst. 'Hoe Gasselte en Kostvlies veranderd zijn' is te bestellen via j.tingen@planet.nl Het gebonden boek is voorzien van een harde omslag en kost 24,90 euro. Wie voor 1 november bestelt, is verzekerd van een exemplaar. Na 1 november geldt: op = op. De boeken zijn op 23 november in het dorpshuis in Kostvlies af te halen en op 24 en 25 november in het dorpshuis te Gasselte. Ook in Gasselte en Kostvlies is in de loop der jaren veel veranderd. Aan de Dorpsstraat in Gasselte stond café Adams, later De Drentsche Hoeve. Het pand brandde af en tegenwoordig staat hier Auto Service Doorten. Dit is één van de 64 situaties te zien en beschreven in het boek Hoe Gasselte en Kostvlies veranderd zijn . . .