Vervlogen tijden ... | De Christelijke H.B.S. in Stadskanaal

Stadskanaal - In 2019 is het 100 jaar geleden dat in het begin van Drouwenermond juist op het grondgebied van de gemeente Borger de eerste lessen begonnen van de Christelijke H.B.S.

door Jaap Meijering

Deze lessen werden gegeven in een prachtige villa aan het Zuiderdiep. Een hele geschiedenis gaat hier echter aan vooraf. De villa, die werd bewoond door de familie Van Deest, werd namelijk in 1906 gekocht door het Rooms-Katholieke kerkbestuur in Stadskanaal voor het bedrag van 6000 gulden. Het doel was om hierin een Rooms Katholieke lagere school te vestigen. Het plan vond echter geen doorgang. * Volgens de aantekeningen van pastoor Nap werd het gebouw voor 16000 gulden weer doorverkocht aan, jawel, het bestuur van de op te richten Chr. H.B.S. Voorlopers van dit bestuur waren onder G. Zwartsenberg van de bekende kledingzaak, Ds. H.J. Heida Gereformeerd predikant Poststraatkerk en Ds. J. v.d. Vlugt Herv. predikant Oosterkadekerk. De school begon in 1919 met 51 leerlingen. Als eerste directeur werd K. Lantermans benoemd, die werd ondersteund door een 10-tal leerkrachten. Zoals bij de grote villa’s in die tijd de gewoonte was, had ook dit Heerenhuis rechts naast het pand een prachtige tuin met grote vijver, waar de leerlingen vaak tussen de middagen en in de pauzes vertoefden. Waar vroeger de grote vijver was, heeft nu Wieldraaijer zijn Recyclingbedrijf voor oud papier en metalen aan het Zuiderdiep 64a. Omdat na het eerste jaar bleek dat het gebouw al snel het aantal leerlingen ontgroeide, werd gezocht naar een stuk grond waar een geheel nieuw schoolgebouw diende te verrijzen. Dit werd gevonden aan de Stationslaan. Tot december 1925 werd nog les gegeven in de villa aan de Drouwenermond . Door het steeds toenemende aantal leerlingen werd de docentenkamer opgeofferd als leslokaal. Ook werd een houten hulpschool bijgebouwd en tenslotte moest de directeur met zijn gezin - die in het pand woonde - in een steeds kleinere ruimte vertoeven en uiteindelijk twee kamers afstaan voor leslokalen. In januari 1926 werd de H.B.S. aan de Stationslaan in gebruik genomen. Maar de school was nog niet geheel afgebouwd want in veel lokalen ontbraken nog de deuren. In mei 1926 werd het gebouw officieel geopend. In 1928 werd de villa met landbouwschuur in de Drouwenermond afgebroken en werden op deze plaats (Zuiderdiep 66 en 68) twee woningen gebouwd met de oude stenen van de villa. Het pand op nummer 66 is gebouwd boven de oude diepe kelders. Terwijl nu nog de grote ramen van het gebouw zijn terug te vinden in de voor- en zijgevel van nummer 68. Van de oude beuken op de foto, staat er nu nog één enorme beuk – al meer dan 100 jaar! - fier tussen de beide huizen. Als bomen konden spreken! De Eeuw van mijn Ubbo Sinds deze zomer is een actieve commissie nu reeds bezig met verschillende activiteiten om de geschiedenis van de school, maar ook die van de regio te promoten. Een commissie van aanbeveling ondersteund dit. Zie daarvoor hun uitgebreide website: www.deeeuw.nl *Op 24 november 1921 werd aan de Hoofdkade 14 de R.K. lagere school mét ULO school geopend. U wilt reageren op het artikel? U heeft aanvullingen? Bel Jaap Meijering 0599-613985 of stuur een mail naar meijeringjl@planet.nl