Start steunpunt 'vroeghulp bij scheiding' in Stadskanaal

Stadskanaal - Op dinsdag 10 oktober gaat in Stadskanaal het ‘steunpunt vroeghulp bij scheiding’ van start.

Stichting Welstad, GGZ-organisatie Inter-Psy uit Stadskanaal en het gemeentelijke Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) hebben het afgelopen jaar een lokale aanpak ontwikkeld om de nadelige effecten van scheidingen op met name kinderen te verminderen. Een belangrijke doelstelling uit het actieplan is de toegang tot hulp en ondersteuning te vergemakkelijken en te verbeteren. Zowel voor kinderen, ouders en familie, als ook voor betrokken professionals zoals leerkrachten, huisartsen en praktijkondersteuners. Daarom start vanaf dit najaar het ‘steunpunt vroeghulp bij scheiding’, waarmee een duidelijk en eenduidig punt is gecreëerd waar iedereen terecht kan met vragen en hulp over (v)echt)scheidingen. Het steunpunt is ondergebracht bij Stichting Welstad en te bereiken via (0599) 635 999. Naast het opzetten van het speciale steunpunt zijn er vanuit het actieplan meer stappen ondernomen. Zo zijn professionals van Welstad en het CJGV getraind, zijn er speciale brochures gemaakt voor ouders en professionals, heeft de gemeente aanvullende hulpverlening ingekocht in de vorm van zogenaamde KIES-trajecten voor kinderen (Kind In Echtscheiding Situaties) en zijn er aanvullende uren jeugdverpleegkundige hulp ingekocht bij de GGD.