Unieke samenwerking kerken in de monden

Valthermond -   Tijdens het afgelopen kerkelijk jaar (2016-2017) is er een samenwerking tot stand gekomen tussen de drie de Baptisten Gemeentes uit Nieuw Weerdinge (Weerdingermond), Valthermond en 2de Exloërmond.

Via een gezamenlijk 'leerhuis' is een breed onderwijs- en toerustingsprogramma aangeboden aan de gemeenteleden (en andere geïnteresseerden) van deze gemeenten en hebben de (voornamelijk Baptisten) gelovigen in de Monden elkaar beter leren kennen en van elkaar kunnen leren, juist in alle verscheidenheid die er onderling ook tussen de Baptisten aanwezig is. Het bleek een unieke concept dat zeer positief door de verschillende gemeenten en gemeenteleden werd opgepakt. Voor het huidige kerkelijk jaar, (2017-2018) is deze samenwerking verder uitgebreid met de Protestantse Gemeentes uit de eerder genoemde dorpen, waardoor een samenwerking is ontstaan die uniek te noemen is. Daar waar onderlinge verschillen vaak samenwerking in de weg staan, is geleidelijk te zien dat in de Monden meer en meer is gezocht naar eenheid in de verscheidenheid van het geloof in God en Jezus Christus. "In het voorwoord van het boekje dat ter gelegenheid van het Leerhuis is uitgebracht staat het zo treffend opgetekend: In zowel de Evangelische Liedbundel (263), als de Liederen voor de Gemeentezang (491) vinden we het lied “Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort.” Een lied en een belijdenis dat zowel binnen Protestantse Gemeenten áls Baptisten Gemeenten wordt gezongen. Vanaf 2017-2018 zingen we dat ene lied steeds meer gezamenlijk. Gods Woord drijft ons voort en doet ons samen “de monden openen”! En dan zien we dat dit Woord ons niet alleen naar God toe drijft, maar juist ook naar elkaar. Waar dit nog niet eens heel ver terug in de tijd voor veel mensen onmogelijk leek, is het dus mogelijk bij God. Volgelingen van Jezus bij elkaar rondom een open Bijbel, met een open hart voor elkaar. Het stemt ons dankbaar te midden van gezonde verwachting en spanning, te midden van deze wereld waarin wij samen met elkaar reizen. Waarom des te meer? Omdat we sámen dat ene lied zingen: “… Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem!” Bidt, leert, zingt u mee?" Voor het komend jaar staan onder andere de volgende onderwerpen op het programma: Begrijpend bijbellezen, Bijbel en Wetenschap, De Hemel, Gevaren van mindfullness, Ouders en opvoeding en Zicht op rouw