Gemeente AA en Hunze onderzoekt minimabeleid onder inwoners

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze onderzoekt of het minimabeleid voldoet aan de behoeften van de inwoners.

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die een bijstandsuitkering ontvangen of gebruikmaken van het minimabeleid, ontvangen binnenkort een vragenlijst. De onderzoeksresultaten moeten inzicht bieden in het gebruik en effect van de regelingen. Het is van belang om te weten te komen of volwassenen en kinderen voldoende kunnen meedoen in het dagelijks leven. Specifiek komen de thema’s zorg en kinderen in armoede aan bod.

Meedoen in Aa en Hunze

“Als gemeente willen we graag mensen met een laag inkomen uit de armoede halen en houden. Iedereen moet mee kunnen doen in Aa en Hunze. Inzicht in het gebruik en het effect van de regelingen die hierop gericht zijn, is daarom van groot belang. Via dit onderzoek kunnen inwoners hun terugkoppeling geven op de regelingen. Wellicht zijn er dingen die anders of beter kunnen”, aldus wethouder Harry Dijkstra.

Schriftelijk en online

De vragenlijst gaat naar 500 adressen in de gemeente. Inwoners kunnen zowel schriftelijk als via internet reageren. Onderzoeks- en adviesbureau KWIZ uit Groningen voert het onderzoek in opdracht van de gemeente Aa en Hunze uit. De uitslag verwachten we eind dit jaar.