Sportverenigingen in Aa en Hunze zijn positief

GIETEN - De Verenigingsmonitor 2017 toont aan dat sportverenigingen in de gemeente Aa en Hunze positief gestemd zijn en het goed doen.

De verenigingen zijn zeer positief over het contact en de samenwerking met de gemeente, zijn tevreden over hun ledenaantallen en hebben hun financiën goed op orde. Op sommige onderdelen geven ze aan ondersteuning door de gemeente op prijs te stellen. Bijvoorbeeld bij het behouden en werven van vrijwilligers, samenwerken met andere organisaties en aanbod creëren voor speciale doelgroepen. De gemeente gaat met de verenigingen hierover in gesprek tijdens de jaarlijkse verenigingsavond op 26 september.

Sportbeleid in relatie tot sociaal beleid

Wethouder Co Lambert: “Met de uitkomsten van de verenigingsmonitor kijken we waar we als gemeente actie op moeten ondernemen. Gezond sporten, ouderen langer gezond houden en jongeren op een positieve manier stimuleren. Op deze punten ligt voor ons als gemeente een taak die bovendien goed aansluit op ons sociaal beleid. Dit pakken we op, in overleg met de verenigingen.”

Jeugdsportfonds

Uit de verenigingsmonitor blijkt verder dat niet alle verenigingen op de hoogte zijn van het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Verenigingsavond

Op dinsdag 26 september zijn de sportverenigingen uitgenodigd voor de jaarlijkse verenigingsavond. Tijdens deze avond wordt er aandacht besteed aan het Jeugdsportfonds en aan ‘Positief Opgroeien Drenthe’. Deze aanpak, bekend onder de naam POD Sport, helpt positief gedrag bij kinderen te stimuleren en een positief klimaat binnen de verenigingen te realiseren. Verder zullen ook de uitkomsten van de monitor besproken worden.

Monitor

De verenigingsmonitor geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken bij de sportverenigingen. Hoe het ervoor staat met het ledenbestand, op welke punten de verenigingen zich al dan niet ontwikkelen en of er behoefte is aan ondersteuning en/of samenwerking. De gemeente heeft de monitor in het voorjaar uitgezet onder 49 sportverenigingen. Hierop hebben 35 verenigingen gereageerd.