Twintig jaar Zingend naar de zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal

Ter Apel - Het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria (God alleen de eer) treedt zaterdag 16 september op in de Poststraatkerk in Stadskanaal.

door Paul Abrahams

Het koor uit Urk bijt het spits af van het twintigste seizoen van Zingend naar de zondag dat wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Comité Zangavonden. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Gerwin van der Plaats en de leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends. "De zeven bijeenkomsten van Zingend naar de zondag worden altijd druk bezocht", vertelt Herman Gerth. Hij is samen met Harry Beens de initiatiefnemer. Vandaag de dag zijn ook Janny Blauwwiekel, Diny van Welt en Antonia Meijer in touw om het evenement in goede banen te leiden. Het vijftal kan nog wel wat helpende handen gebruiken. "Gemiddeld zitten zo'n 500 mensen in de kerkzaal. En tijdens de bijeenkomsten Zingend naar Pasen en Zingend naar Kerst zijn zelfs alle beschikbare zitplaatsen bezet. Dan praat je over ruim 650 bezoekers. We hebben wel eens 'nee' moeten verkopen. Er kon echt helemaal niemand meer bij." "En dan te weten dat de teller van de eerste bijeenkomsten op enkele tientallen bezoekers bleef staan", herinnert Harry Beens zich nog. "Langzaam maar zeker is de belangstelling voor Zingend naar de zondag flink toegenomen. En we krijgen niet alleen bezoekers uit de Kanaalstreek, de cirkel wordt steeds groter. We zien steeds vaker nieuwe gezichten. Zelfs uit Stiens in Friesland. We besteden veel aandacht aan de publiciteit en dat heeft in de loop der jaren wel vruchten afgeworpen." Het comité steekt veel tijd en energie in het samenstellen van het programma. "Daar moet je vroegtijdig mee beginnen. Er zijn koren die zichzelf aanbieden, maar we kijken daarnaast veel om ons heen. We kiezen wel voor voldoende variatie. Koren uit de regio worden eveneens benaderd. We zijn wat betreft de programmering ook afhankelijk van de agenda van de koren en van de financiële mogelijkheden. We moeten namelijk de eigen broek ophouden, we krijgen geen subsidie. We hebben enkele sponsors die ons een warm hart toedragen en we houden een collecte om de kosten te dekken. We vragen geen entree. Het lukt nog steeds om het geld op te hoesten voor onder meer de huur van de Poststraatkerk, het drukken van de flyers en het vastleggen van de koren en solisten. En ter gelegenheid van het jubileum krijgen de bezoekers zaterdag 16 september na afloop een leuke attentie mee naar huis." De leden van het comité worden tijdens en na afloop van de zangbijeenkomsten altijd overladen met complimenten. Niet alleen van de koorleden over de organisatie, maar vooral van de bezoekers die werkelijk hebben genoten van 'een prachtige avond'. "Die vrolijke gezichten, al die mensen die uit volle borst meezingen. Dat geeft na al die jaren nog steeds een goed gevoel. Een uur voor aanvang zitten de eerste mensen al in de zaal. Voor veel bezoekers is het een uitje. We weten bijvoorbeeld dat een aantal vrouwen samen Zingend naar de zondag bezoekt en daarna met elkaar thuis een kopje koffie gaat drinken." Dit jaar verlenen het christelijk jongerenkoor Rejoice uit Urk, het gereformeerd mannen Noord-Drenthe en de Verenigde Veluwse Koren hun medewerking aan Zingend naar ... en in 2018 komen het christelijk mannenkoor Ailantus, het Fries Mannen Ensemble, Klein Koor Musica Religiosa en het christelijk regionaal koor Voices naar Stadskanaal.