Presentatie over ‘Het werk van Mercy Ships’

Stadskanaal - Stadskanaal – De eerste ontmoetingsavond van het nieuwe seizoen van de christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is dinsdag 26 september.

Een spreker van Mercy Ships houdt een presentatie over het werk van Mercy Ships. De organisatie waarvoor Deddy Kruize, begin januari verkozen tot Knoalster van het jaar, voor twee jaar als vrijwilliger-professional op het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld de Africa Mercy werkzaam is. Mercy Ships vaart met ziekenhuisschip Africa Mercy naar de armste landen in Afrika. Hier biedt de organisatie gratis medische hulp en worden lokale zorgverleners getraind. De bemanning van de Africa Mercy, bestaat uit ruim vierhonderd vrijwilliger-professionals uit meer dan veertig landen. Door hun belangeloze inzet kan Mercy Ships, in navolging van Jezus, vele Afrikanen hoop geven en genezing brengen. De hulpverlening is gespecialiseerd voor de nood die er is in Afrika. Zo helpt Mercy Ships kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven. Door trainingen en medisch onderwijs draagt Mercy Ships bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. De bijeenkomst vindt plaats in 'De Hoeksteen', Velingspad 1, Stadskanaal en begint om 19.30 uur. Niet-leden van Passage zijn eveneens welkom om langs te komen.