Ben Schomaker: 'We willen niet nog eens twee jaar bungelen'

Stadskanaal - Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal wil de besluitvorming over de toekomst van de drie zwembaden in de gemeente Stadskanaal met twee jaar uitstellen.

door Ben Schomaker

In Musselkanaal is die mededeling werkelijk als een bom ingeslagen. Voorzitter Ben Schomaker van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal wil op 1 januari de exploitatie van zwembad De Horsten overnemen en beslist geen dag later. "Vanaf 2012 maken Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal (SDM), samen met de Zwemvereniging Musselkanaal, zich sterk voor overname van het zwembad De Horsten. Wij hebben een uitgewerkt businessplan op tafel gelegd dat hierin voorziet. Dat hebben we in juli aan het college aangeboden. We willen op 1 januari 2018 aan de slag en de exploitatie van het zwembad overnemen. In september komt de Haalbaarheidsanalyse van de buitenbaden weer in de gemeentegemeenteraad aan de orde. Het college wil de besluitvorming wéér uitstellen, nu met twee jaar. Maar na jaren van voorbereiding, investering en vooral heel veel werk, dat door vele vrijwilligers is gedaan en waar ook de gemeente aan heeft bijgedragen, zijn wij er klaar voor om te beginnen. Speciale editie MusselknoalsterNeis Deze week worden onze inwoners en de inwoners van omliggende dorpen door middel van een speciale editie van 'MusselknoalsterNeis' uitgebreid geïnformeerd over onze plannen, onze missie, onze visie en onze doelstellingen met betrekking tot overname van zwembad De Horsten. Tijdens een Expertiseavond die de gemeenteraad in november 2015 heeft georganiseerd hebben wij ons plan aan hem voorgesteld. Ons doel is een Dorpsbedrijf op te richten en het zwembad onder dit bedrijf te beheren en te exploiteren. Dit plan voorziet erin dat de dorpen hun zwembaden kunnen behouden terwijl de gemeente hun bezuinigingsdoel kan halen. De gemeenteraad vond dat ons plan zeer de moeite waard was om onderzocht te worden en heeft ons groen licht gegeven om een globaal businessplan op te stellen en voor te leggen. Wij zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan en hebben dit globale plan in april 2016 aan burgemeester en wethouders aangeboden. Inmiddels was dit plan door een accountant financieel op orde bevonden. Het college was positief gestemd, oordeelde dat het plan verdere uitwerking verdiende en heeft ons verzocht, samen met de gemeente, een bedrijfsplan op te stellen, dat wellicht ook voor de buitenbaden in Stadskanaal-Noord en Onstwedde bruikbaar is. Vanaf november 2016 hebben wij, samen met de gemeente Stadskanaal en een adviesbureau samengewerkt om het businessplan verder uit te werken en te toetsen op risico’s en haalbaarheid. Ook is hierin de verlaging van de CO2 uitstoot en de verwarming met duurzame energiebronnen in meegenomen. Een hele klus, maar ondanks het vele werk en uren zijn we er in geslaagd om een goed inzicht te geven in de eventuele risico’s voor zowel de gemeente Stadskanaal als voor het Dorpsbedrijf i.o. Gedurende dit traject werden wij door wethouder Francis Boen telefonisch op de hoogte gesteld dat het college aan de gemeenteraad wilde voorstellen om besluitvorming over de toekomst van de zwembaden met twee jaar uit te stellen. Wij waren verrast en hebben toen aangegeven dat wij aannamen dat - gelet op de ontwikkelingen en de inspanningen die voor zwembad De Horsten in Musselkanaal in gang waren gezet - dit niet voor ons bad zou gelden. Niets blijkt thans minder waar. Wij moeten vaststellen dat het college, terwijl wij samen met het ambtelijk apparaat en een adviesbureau aan het businessplan werkten, het proces van de besluitvorming heeft aangepast. Beter gezegd: het college heeft 'de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd'. Gemeenteraad van Stadskanaal Op 25 september wordt het voorstel van het college over de Haalbaarheidsanalyse buitenbaden gemeente Stadskanaal in de gemeenteraad behandeld. Aan haar de keuze. Ons businessplan inhoudelijk beoordelen of de besluitvorming twee jaar uitstellen. We kunnen ons niet voorstellen dat de gemeenteraad ons nog eens 'twee jaar laat bungelen'. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de gemeenteraad burgerparticipatie serieus neemt en hier naar gaat handelen."