Tip van de redactie | Vesting Spectaculum in Vesting Bourtange

Stadskanaal - Op zaterdag 12 en zondag 13 augustus vindt het Vesting Spectaculum plaats in de Vesting Bourtange.

In dit weekend opent Bourtange de vestingpoorten voor de Fogelvreien en kan het publiek een reis terug in de tijd beleven. Van Middeleeuwen tot en met de 80-jarige oorlog, alles ademt de cultuur en het leven uit het roemruchte verleden. Tientallen handelaren, met waren uit vroeger tijden, proberen hun artikelen aan de man te brengen en allerlei lieden bevolken de Vesting om hun kunsten te vertonen. De barbier, de smid, de mandenmaker, de wever maar ook de charlatans, jongleurs en chirurgijnen zijn aanwezig. Muzikanten en dansers tonen hun kunnen om de bezoekers van heinde en verre te onderhouden. Diverse groepen re-enactors met musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de Bastions, de buitengebieden van de Vesting en het marktplein en beelden het turbulente leven in een Vestingbolwerk van vroeger uit. Op het Pastoorsbolwerk is een groot kamp ingericht met allerlei historische spelletjes voor kinderen. Op zaterdagavond vindt de nacht van de Middeleeuwen plaats. Wegen en gebouwen en de stands van de handelaren worden verlicht met flambouwen, fakkels, lichtpotten en lampen en vormen het decor voor een turbulent schouwspel in alle straatjes en verborgen plekjes in de vesting De openingstijden zijn zaterdag 12 augustus van 11.00 tot 22.30 uur en zondag 13 augustus van 11.00 tot 18.00 uur. Een toegangskaartje kost 8,50 euro. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar betalen 4,50 euro.