Met IVN Borger-Odoorn op zoek naar de geheimen van het Bargerveen

Ter Apel - IVN Borger-Odoorn bezoekt op zaterdag 12 augustus het natuurgebied Bargerveen in Zuidoost-Drenthe.

Onder leiding van boswachter Erik Bloeming worden diverse mooie plekjes in dit hoogveenreservaat bezocht. Deelnemers komen op plekken waar je zonder begeleiding van een boswachter niet mag komen. Plekken waar de natuur zich op haar mooist laat zien. Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met ondoordringbaar hoogveen. In de laatste paar eeuwen is bijna al dit hoogveen afgegraven voor de winning van turf, het zogenaamde ‘bruine goud’. Doordat aan het begin van de twintigste eeuw steenkool aan een opmars begon, is in het uiterste zuidoosten van Drenthe een snippertje bewaard gebleven. Dat is het Bargerveen, in natuurgebied Veenland. Een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het veen leeft hier weer. Net als bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. De stilte is oorverdovend, de leegte on-Nederlands. Belangstellenden moeten zich van te voren aanmelden via desireebergsma@gmail.com Het gezelschap vertrekt om kwart voor acht 's morgens bij de carpoolplaats aan de N34 bij Borger. De kosten bedragen vijf euro. Niet-leden van het IVN betalen 7,50 euro. Dat is inclusief een kopje koffie of thee.