Nieuw wijkcentrum voor Cereswijk Musselkanaal in gebouw CBS De Meander

Ter Apel - Het college van de gemeente Stadskanaal wil een wijkcentrum realiseren in Cereswijk in Musselkanaal, met daarin plaats voor een brede basisschool, peuterspeelzaal en activiteiten van Welstad.

Het wijkcentrum komt in het gebouw waar eerder CBS De Meander was gehuisvest. Dat gebouw, aan de Ceresbrink in Musselkanaal, wordt volledig gerenoveerd. De financiering loopt via de gemeente Stadskanaal, Welstad en OPRON. Het college stelt de raad voor om 750.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van De Meander en 281.000 euro voor de bekostiging van de incidentele kosten van de renovatie. Beide onder voorbehoud van toekenning van de door de gemeente aangevraagde subsidie in het kader van de Leaderregeling Oost-Groningen. Daarnaast stelt het college als voorbehoud ook een sluitend beheers- en exploitatiemodel binnen de gestelde financiële kaders, formalisering van de gemaakte afspraken met Tinten/Welstad en OPRON in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst en instemming van de raad om krediet beschikbaar te stellen. De gemeenteraad beslist hier in september over. De betrokken partijen, Tinten, Welstad, Peuterwerk, de Buurthuisraad, Bewonersbelangen Cereswijk, OPRON en de gemeente, zijn het er over eens dat het wijkcentrum hét ontmoetingscentrum in Cereswijk moet worden. Het centrum voorziet in de behoefte van de bewoners en de maatschappelijke organisaties die op dit moment actief zijn in De Stobbe. Doordat er ook een basisschool in het wijkcentrum komt zijn er mogelijkheden om welzijnsactiviteiten aan het onderwijs te koppelen. Het wijkcentrum geeft voor de lange termijn een positieve impuls aan de leefbaarheid in Cereswijk. Het leegstaande gebouw De Meander wordt gerenoveerd, waardoor de levensduur van het gebouw met twintig jaar wordt verlengd. Het Wijkcentrum Cereswijk wordt gezamenlijk geëxploiteerd door de beoogde hoofdgebruikers: Welstad ten behoeve van de activiteiten die nu in De Stobbe plaatsvinden en OPRON ten behoeve van OBS De Badde. Beide partijen nemen ongeveer de helft van het gebouw in beslag.